Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ofertă educaţională antidrog pentru anul şcolar în curs

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Brăila continuă implementarea proiectelor naţionale antidrog în unităţile de învăţământ • cele 5 proiecte naţionale antidrog vizează preşcolarii şi şcolarii mici, ciclul primar, ciclul gimnazial şi ciclul liceal

 

Agenţia Naţională Antidrog, prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Brăila continuă şi în anul şcolar 2018-2019 implementarea proiectelor naţionale de prevenire a consumului de droguri în rândul populaţiei preşcolare şi şcolare. Potrivit informaţiilor furnizate de Olga Condrat - coordonator CPECA Brăila, cele 5 proiecte naţionale antidrog vizează preşcolarii şi şcolarii mici, ciclul primar, ciclul gimnazial şi ciclul liceal.

„Cum să creştem sănătoşi!” este un proiect ce presupune formarea unor deprinderi de viaţă sănătoasă în rândul copiilor de vârstă preşcolară - grădiniţă, grupa mare şi şcolară mică - de clasa pregătitoare, punând accent pe importanţa adoptării unui stil de viaţă sănătos, însemnând alimentaţie, igienă, mişcare, a comportamentelor sănătoase - fără fum de ţigară, alcool şi medicamente fără prescripţie medicală şi a modalităţilor adecvate de rezolvare a conflictelor fără violenţă şi de luare a deciziilor.

„ABC-ul emoţiilor” este un proiect de formare şi consolidare a abilităţilor emoţionale cu rol de factori de protecţie în prevenirea consumului de droguri, punând accent pe: conştientizarea de sine, abilităţile de comunicare asertivă, gestionarea emoţiilor negative, abilitatea de a face faţă presiunii grupului şi abilitatea de adoptare a deciziilor pentru o dezvoltare sănătoasă. Proiectul se adresează copiilor din clasele I şi a II-a şi se centrează pe 5 teme principale, adaptate nivelului de dezvoltare emoţională a copiilor de vârstă şcolară mică.

„NECENZURAT” se adresează elevilor din clasele a VI-a şi a VII-a,  are o componentă pentru elevi şi una pentru părinţi. Componenta pentru elevi constă în parcurgerea a 12 lecţii, săptămânal, coordonate de cadre didactice. Curricula pentru copii vizează: îmbunătăţirea cunoştinţelor legate de factorii de risc şi de protecţie, concomitent cu construirea atitudinilor împotriva consumului; concentrarea asupra abilităţilor, credinţelor şi normelor interpersonale şi asupra informaţiilor realiste despre prevalenţă; dezvoltarea abilităţilor intrapersonale, cum ar fi competenţele de coping, rezolvarea de probleme, luarea deciziilor şi stabilirea obiectivelor. Componenta pentru părinţi include o întâlnire de trei ore, focusată pe: abilităţi generale ale părinţilor de a consolida relaţiile de familie, precum şi de a controla şi soluţiona conflictele; abilităţi privind prevenirea consumului de droguri, care vor creşte nivelul cunoştinţelor părinţilor despre droguri şi îi vor ajuta să comunice copiilor lor minori atitudinile potrivite şi modelele de comportament adecvate cu privire la droguri; abilităţi privind exercitarea rolului de părinţi.

„FRED goes NET” a fost derulat şi implementat cu succes începând cu anul 2011. Intervenţia constă într-un interviu iniţial şi o activitate de grup de 8 ore (Cursul FRED), adresându-se elevilor care deja au experimentat consumul de droguri, în vederea: reflectării asupra propriului comportament de consum şi asupra situaţiilor care conduc la acest comportament şi confruntării consumatorilor „începători” de droguri cu limitele personale.

„MESAJUL MEU ANTIDROG” este unul dintre proiectele de succes de prevenire a consumului de droguri în rândul populaţiei şcolare din învăţământul gimnazial şi liceal din toate judeţele ţării şi din Bucureşti şi se desfăşoară anual, încă de la înfiinţarea ANA. Proiectul reprezintă un concurs naţional în cadrul căruia elevii îşi exprimă, într-o formă de comunicare artistică sau prin sport, opiniile şi atitudinile lor în legătură cu consumul de droguri.

Pentru anul şcolar 2018-2019, tema concursului va fi: „Mesajul meu antidrog” şi se va desfăşura pe următoarele secţiuni: film scurt metraj, spot, eseu literar, arte vizuale, sport.

„Cu toţii ştim că o educaţie solidă începe încă de la cele mai fragede vârste. În domeniul prevenirii consumului de droguri este mai important şi mai eficient să vorbeşti despre încredere, stimă de sine, gestionarea emoţiilor, stil de viaţă sănătos, decât despre droguri în sine. Prin această ofertă educaţională ne dorim extinderea şi îmbunătăţirea procesului de prevenire a consumului de droguri. Acest proces presupune creşterea nivelului de informare şi educare atât a elevilor, cât şi a cadrelor didactice şi a părinţilor.  Invităm şi pe această cale cadrele didactice să se alăture acestor demersuri preventive care au ca obiectiv principal formarea, în rândul elevilor, a unei atitudini corecte şi ferme cu privire la fenomenul drogurilor. Pentru implementarea acestor proiecte se pot adresa Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Brăila direct la adresa din strada Mihai Eminescu, nr. 8-8 A sau la tel./fax: 0239.62.72.55/e-mail: cpeca.braila@ana.gov.ro.”, a subliniat Olga Condrat - coordonator CPECA Braila.

 

COAUTOR ARTICOL: Categorie articol: 

Comentarii