Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Obligaţiile fiscale ale lunii iunie

• până pe 26 iunie trebuie plătit impozitul reţinut la sursă în luna precedentă

 

Aşa cum v-am obişnuit, prezentându-vă cu regularitate termenele lunare ale obligaţiilor declarative ale contribuabililor, iată lista aferentă lunii iunie, aşa cum ne-a fost comunicată de către Finanţele locale.

Vineri, 9 iunie, a fost termen pentru depunerea Formularului 092 – Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România.

Luni, 12 iunie, este termen pentru depunerea Formularului 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, a formularului 020 “Declaraţie de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane fizice române”, precum şi a formularului 070 “Declaraţie de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere”.

Până luni, 26 iunie, contribuabilii au obligaţia de a depune la Fisc următoarele declaraţii:

- Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, formular 100;

- Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii mai 2016, formular 112;

- Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române  angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă, formular 224;

- Decontul de taxă pe valoarea adăugată, formular 300;

- Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă, formular 301;

- Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, formular 307;

- Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, formular 311;

- Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută, formular 390 VIES;

- Notificare pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, document care se depune de către persoanele impozabile care depăşesc plafonul de 2,25 milioane lei, precum şi persoanele impozabile care renunţă la aplicarea sitemului TVA la încasare, formular 097.

În fine, până vineri 30 iunie trebuie depus şi Formular 394 – Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, aferente perioadei de raportare precedente.

Până la la data de 26 ale lunii în curs trebuie plătit impozitul reţinut la sursă în luna precedentă, impozitul pe reprezentanţă, tranşa I, şi taxa anuală pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, precum şi cea aferentă trimestrului următor.
Categorie articol: 

Comentarii