Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Obligaţiile fiscale ale lunii iunie

Aşa cum v-am obişnuit, prezentându-vă cu regularitate termenele lunare ale obligaţiilor declarative ale contribuabililor, iată lista aferentă lunii iunie, aşa cum ne-a fost comunicată de către Finanţele locale.
Miercuri, 10 iunie, este termen pentru depunerea declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA - Formular 096, precum şi a formularului 020 "Declaraţie de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane fizice române", formularul 070 "Declaraţie de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere" şi formularul 010 "Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică".
Ultimul termen din calendarul fiscal al lunii în curs este joi, 25 iunie, dată până la care contribuabilii brăileni trebuie să facă plata obligaţiillor fiscale datorate bugetului general consolidat al statului aferente lunii mai, plata impozitului pe reprezentanţă şi plata anticipată a impozitului pe venit şi CASS aferente trimestrului II 2015 în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare.
De asemenea, trebuie depuse şi următoarele declaraţii:
- Declaraţia 097 "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare";
- Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, formular 100;
- Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent, formular 104;
- Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formular 112;
- Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă, formular 224;
- Decontul de taxă pe valoarea adăugată, formular 300;
- Decontul special de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentă, formular 301;
- Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, formular 307;
- Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, formular 311;
- Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută, formular 390 VIES;
- Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394.

 
Categorie articol: 

Comentarii