Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Obligaţiile fiscale ale lunii august

Aşa cum v-am obişnuit, prezentându-vă cu regularitate termenele lunare ale obligaţiilor declarative ale contribuabililor, iată lista aferentă lunii august, aşa cum ne-a fost comunicată de către Finanţele locale.
Primul termen al lunii în curs este astăzi, 7 august, dată până la care trebuie depus Formularul 092 - "Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România".
Un al termen în calendar este luni, 11 august, dată până la care trebuie depuse Formularele 010 , 020 şi 07 prin care contribuabilii de diferite categorii sunt obligaţi să se înregistreze ca plătitori de TVA ca urmare a depăşirii plafonului legal de scutire. De asemenea, tot până luni, 11 august, trebuie depusă şi declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA - Formular 096.
Ultimul termen al calendarului fiscal din această lună este luni, 25 august, dată până la care contribuabilii brăileni trebuie să facă plata obligaţiillor fiscale datorate bugetului general consolidat al statului aferente lunii iulie.
De asemenea, trebuie depuse şi următoarele declaraţii:
- Formularul 097 - "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare" -, de către persoanele impozabile înregistrate conform art.153 din Codul fiscal şi care se află înscrise în "Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare", a căror perioadă fiscală este luna şi care au depăşit cifra de afaceri de 2,25 milioane lei în luna iulie;
- Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, formular 100;
- Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formular 112;
- Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă, formular 224;
- Decontul de taxă pe valoarea adăugată, formular 300;
- Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă, formular 301;
- Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, formular 307;
- Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, formular 311;
- Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută, formular 390 VIES;
- Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394.

 
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii