Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

O treime din catedrele de educaţie fizică vor dispărea

Inspectorul de specialitate, prof. Doru Dewald, a precizat că este o cifră aproximativă, că abia pe 12 martie se va şti concret câte catedre dispar, dar situaţia este dramatică. Numai prin trecerea sportului din învăţământul primar către învăţători vor dispărea 40 de catedre din cele 230. La nivel liceal, la clasele a IX-a şi a X-a numărul de ore s-a înjumătăţit, iar de aici se mai duc încă 10% dintre catedre. Mai mult, chiar şi la profilul sportiv, la clasele a IX-a şi a X-a unde erau prevăzute în planul cadru 12 ore de educaţie fizică, au mai rămas 11. La profilul sportiv, la clasele a IX-a s-a mai redus câte o oră şi la limba română, a doua limbă modernă, dar şi din Curriculumul la Decizia Şcolii (CDŞ), unde a mai rămas doar o oră. În final, aceşti elevi au ajuns la 33 de ore pe săptămână, de la 37 câte aveau. Aceleaşi modificări au fost operate şi la clasa a X-a.

La profilurile uman şi real, pe lângă orele de educaţie fizică înjumătăţite, la clasa a IX-a şi a X-a a mai dispărut o oră de educaţie muzicală sau educaţie plastică, iar CDŞ-ul s-a redus de la două ore la una, fiind lovite astfel disciplinele importante ale specializărilor: matematică, fizică, chimie, biologie, istorie, geografie.

La profilurile vocaţionale de artă, a dispărut câte o oră de la limba română, a doua limbă modernă şi educaţia fizică, reuşindu-se micşorarea planului cadru de la 35 la 31 de exemplu la clasele de arhitectură sau de la 37 la 34 la clasele de coregrafie.

Aceste modificări ale planului cadru au mărit aparent numărul de ore pe care trebuie să le urmeze elevii din clasele a XI-a şia XII-a de la specializările: matematică-informatică, ştiinţele naturii, filologie sau ştiinţe sociale. Aici numărul de ore pe săptămână putea varia între 28 şi 30. Noua hotărâre stabileşte numărul de ore la 30, prin fixarea la maxim a numărului de ore la CDŞ. Această decizie însă nu dezavantajează elevii pentru că practic în majoritatea şcolilor elevii aveau numărul maxim de ore. Aceeaşi situaţie este şi la profilul vocaţional. De exemplu, la specializarea muzică, la CDŞ erau repartizate între trei şi cinci ore, iar prin noul ordin s-a stabilit CDŞ la patru. Astfel, dacă până în acest an numărul de ore putea varia între 31 şi 33, acum a fost fixat la 32.

Decizia ministerului de a schimba planurile cadru a dat peste cap toată activitatea din învăţământ. Până la această dată directorii aveau calculate numărul de catedre, ore, necesare pentru fiecare disciplină. Cu aceste modificări în planurile cadru şi în fundamentarea cifrei de şcolarizare - s-a desfiinţat ruta directă la seral, trebuie refăcute toate calculele, iar termenul este foarte scurt, 12 martie.

La nivel naţional dispar 4.500 de catedre din 400.000

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a modificat planurile cadru de învăţământ fără să discute cu partenerii sociali, astfel că toţi profesorii s-au trezit în faţa faptului împlinit şi au văzut cum dispar catedrele colegilor sau chiar ore din propria catedră. Ordinul de ministru a fost deja publicat în Monitorul Oficial, astfel că sindicatele nu mai au altă soluţie decât să protesteze, să ceară anularea lui şi să sisteze negocierea Contractului Colectiv de Muncă. Ei au trimis o scrisoare de protest ministrului Andronescu. "Modificările operate de minister în cuprinsul planurilor cadru vor genera restrângeri masive de activitate, de ordinul a mii de posturi la nivel naţional, în special la anumite discipline, cum ar fi educaţia fizică. La un calcul simplu se constată că prin eliminarea unei ore de educaţie fizică la clasele a IX-a şi a X-a, chiar şi liceele mari se confruntă cu cel puţin o restrângere de activitate la această disciplină. Însă nu ne referim numai la educaţia fizică, ci şi la celelalte discipline vizate prin ordinele de ministru. Numai la nivelul municipiului Bucureşti vorbim de peste 400 de catedre. Dacă ar fi să adăugăm încă aproximativ 100 de catedre în fiecare judeţ, şi cifrele sunt minimale, ajungem la un total de aproximativ 4.500 de catedre la nivel naţional, cel puţin. Cum veţi explica această decizie miilor de cadre didactice calificate? De ce nu aţi optat pentru discipline unde nu există personal calificat şi unde posturile sunt acoperite cu suplinitori necalificaţi?", scrie în scrisoarea de protest preşedintele executiv al Federaţiei "Spiru Haret", prof. Marius Nistor.
Categorie articol: 

Comentarii