Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

O noua procedura de recuperare a taxelor si impozitelor neplatite: cesiunea creantelor

ANAF a publicat, recent, un Proiect de Ordin care asigura punerea in aplicare a prevederilor referitoare la cesiunea creantelor fiscale pe care le administreaza. Aceste reglementari au fost introduse prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea Codului de Procedura Fiscala.
Potrivit acestora, ANAF "poate cesiona creantele fiscale pe care le administreaza, astfel cum acestea sint individualizate prin titlurile de creanta si confirmate prin certificate de atestare fiscala, emise pentru data stabilita prin contractul de cesiune." Conform OUG nr. 19/2008, ANAF nu poate cesiona creantele fiscale principale si accesorii pe care le administreaza pentru un pret mai mic decit valoarea nominala a acestora. Potrivit Proiectului de Ordin, Procedura de cesiune a creantelor fiscale administrate de ANAF va avea ca obiect numai creantele fiscale cuprinse in: decizii de impunere emise de organele fiscale competente, definitive in sistemul cailor administrative de atac; hotariri judecatoresti definitive sau irevocabile, dupa caz; tabloul definitiv al creantelor, aprobat in conditiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile ulterioare.

Creantele peste 10 milioane de lei sint de competenta ANAF

Procedura de cesiune a creantelor va incepe la initiativa creditorului fiscal prin publicarea unui anunt intr-un cotidian de circulatie nationala si/sau local, precum si pe pagina de internet a ANAF. Pentru creantele fiscale mai mici sau egale cu 10 milioane de lei, procedura de cesiune va fi efectuata de catre o comisie constituita la nivelul Directiilor Generale ale Finantelor Publice Judetene. Pentru creantele mai mari de 10 milioane de lei, precum si pentru creantele fiscale datorate de marii contribuabili, competenta de efectuare a procedurii apartine comisiei constituite la nivelul ANAF. In situatia in care vor exista mai multi ofertanti pentru preluarea creantelor fiscale, cesiunea de creanta se va realiza ca urmare a unei licitatii. In ceea ce priveste pretul minim al cesiunii, acesta nu va putea fi mai mic decit valoarea nominala a creantelor fiscale, care va fi si pretul de pornire al licitatiei. Taxa de participare reprezinta 1% din pretul de pornire a licitatiei si se va plati in lei la unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului. Taxa de participare va fi restituita participantilor care au depus oferte de cumparare si care nu au fost declarati adjudecatori, iar in cazul adjudecarii, taxa se va retine in contul pretului.
De asemenea, potrivit prevederilor legale, in situatia in care ANAF intentioneaza sa cesioneze creantele fiscale, aceasta va notifica debitorul asupra intentiei sale. De asemenea, ANAF are obligatia de a notifica debitorul si in situatia in care cesiunea nu se va realiza. Potrivit prevederilor OUG nr.19/2008, "incepind cu data de 1 a lunii urmatoare lunii in care s-a facut notificarea, pina la data realizarii cesiunii de creanta, orice plata se considera a fi efectuata in contul creantelor fiscale curente sau viitoare."
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii