Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Noul plafon pentru înregistrarea ca plătitor de TVA a crescut la 300.000 lei

• persoanele înregistrate deja în scopuri de TVA pot solicita anularea înregistrării dacă nu au depăşit plafonul de scutire de 220.000 lei în anul 2017 şi nu depăşesc, în acest an, noul plafon al cifrei de afaceri, adică 300.000 lei

 

A fost stabilit un nou prag în ce priveşte înregistrarea unui contribuabil ca plătitor de TVA. Legea nr. 72/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 260/2018, are ca reglementare principală majorarea plafonului de scutire de TVA, la suma de 300.000 lei anual (88.500 euro la cursul de schimb de la data aderării României la UE), comparativ cu 220.000 lei cât a fost până acum.

În acest context, explică specialiştii în domeniul fiscal, contribuabilii impozabili înfiinţaţi anterior anului 2018 vor solicita înregistrarea în scopuri de TVA dacă se află în una dintre următoarele situaţii: depăşesc vechiul plafon al cifrei de afaceri de 220.000 lei în perioada 1 ianuarie - 31 martie 2018, sau dacă depăşesc noul plafon al cifrei de afaceri de 300.000 lei până la data de 31 decembrie 2018.

De asemenea, persoanele înregistrate deja în scopuri de TVA pot solicita anularea înregistrării în scopuri de TVA dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

- nu au depăşit plafonul de scutire de 220.000 lei în anul 2017;

- nu depăşesc în anul 2018 plafonul cifrei de afaceri de 300.000 lei.

Solicitarea anulării înregistrării în scopuri de TVA se face prin depunerea formularului 010 până pe data de 10 a lunii următoare perioadei fiscale, de exemplu 10 aprilie pentru trimestrul I 2018 (sau pentru luna martie 2018), apoi 10 iulie pentru trimestrul II 2018, 10 octombrie pentru trimestrul III 2018 şi 10 ianuarie 2019 pentru trimestrul IV 2018.
Categorie articol: 

Comentarii