Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Noul bacalaureat

Ministerul Educaţiei a definitivat, pentru a doua oară, noua metodologie pentru examenul de bacalaureat din 2010. Evaluările orale şi practice vor viza: competenţele lingvistice de comunicare orală în limba română - 15-17 februarie, competenţele digitale - 19-20 aprilie şi competenţele lingvistice într-o limbă modernă - 31 mai - 4 iunie. 
La proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională elevii pot alege oricare limbă modernă studiată în liceu, indiferent dacă a fost studiată drept limba 1, limba a 2-a sau limba a 3-a de studiu, dacă a fost studiată în regim normal, intensiv, bilingv ori dacă a fost disciplină obligatorie sau opţională. Această probă va urmări, practic, să indice competenţele elevului de înţelegere a unui text scris şi competenţa de exprimare scrisă, concomitent cu acea competenţă de exprimare orală într-o limbă de circulaţie internaţională. Această evaluare se face prin trei tipuri de probe: scrisă - cu durata de 90 de minute, orală - cu durata de 10 - 15 minute şi probă de înţelegere a unui text audiat - 20 de minute. Astfel, se va stabili pentru fiecare elev nivelul corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi.
Pentru evaluarea competenţelor digitale se va avea în vedere programa şcolară de la disciplina Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor studiată la toate filierele, profilurile şi specializările din clasele a IX-a şi a X-a. Prim-ministrul Emil Boc, ministru al Educaţiei, a spus că va atrage atenţia celor care fac subiectele că atunci când au studiat această disciplină elevii nu ştiau că le vor fi evaluate competenţele şi, ca urmare, a cerut ca subiectele să nu aibă o complexitate extraordinară. Rezultatele se vor exprima prin nivele de competenţă în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu astfel: 0-25 puncte - utilizator începător, 26-50 puncte - utilizator de nivel mediu, 51-74 puncte - utilizator avansat, 75-100 puncte - utilizator experimentat. Un subiect de examen va cuprinde până la 25-30 de itemi care vizează anumite competenţe ce vor fi evaluate în domeniile: utilizarea computerului şi organizarea fişierelor, sisteme de operare, procesoare de texte, procesoare de calcul tabelar, prezentări, baze de date şi mijloace moderne de comunicare, respectiv Internet.
Competenţele lingvistice de comunicare orală în limba română nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci printr-un certificat care va măsura competenţa de comunicare orală în limba română. Se vor urmări: calitatea gramaticală, adică acea capacitate de a vorbi corect în limba română, calitatea stilistică, nivelul conţinutului, precum şi comportamentul verbal şi non-verbal al elevului în actul de comunicare. Proba se consideră trecută indiferent de calificativul obţinut, numai că dacă nu se susţine această probă, nu se poate ajunge la examenul final de la sfârşitul lunii iunie. Toate aceste evaluări de competenţe se organizează şi se desfăşoară la nivelul unităţii de învăţământ, pe parcursul clasei terminale de liceu, în faţa unei comisii prezidate de directorul unităţii de învăţământ şi numite prin decizie a inspectorului şcolar general.

O zi pauză între probele scrise

Evaluările scrise se vor susţine la încheierea anului şcolar, în două sesiuni. Pentru prima sesiune înscrierile se fac în perioada 14 - 18 decembrie 2009. Cursurile se vor încheia pe 11 iunie, iar prima probă scrisă, la limba şi literatura română va fi susţinută pe 28 iunie. Proba obligatorie a profilului se va da pe 30 iunie la matematică, pentru profilul real din filiera teoretică, pentru toate profilurile din filiera tehnologică, pentru profilul militar şi profilul pedagogic - specializarea învăţători-educatoare din filiera vocaţională; istoria va fi pentru profilul umanist din filiera teoretică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia celor menţionate mai sus. Pe 2 iulie se va susţine proba la alegere a profilului şi specializării. Pentru una dintre disciplinele: fizică, chimie, biologie sau informatică pot opta cei de la profilul real din filiera teoretică, de la profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului din filiera tehnologică şi de la profilul militar din filiera vocaţională. Între geografie, filosofie, logică şi argumentare, economie, psihologie, sociologie pot alege cei de la profilul umanist din filiera teoretică, de la profilul servicii din filiera tehnologică şi de la toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia celui militar. Afişarea rezultatelor preliminare are loc pe 4 iulie, iar rezultatele finale se vor afla pe 8 iulie. Sesiunea de toamnă se va desfăşura între 23 august şi 8 septembrie, înscrierile fiind stabilite pentru perioada 5 - 9 iulie.
La bacalaureat se vor considera promovaţi candidaţii care vor îndeplini următoarele condiţii cumulativ: au susţinut probele prevăzute în interiorul anului şcolar, au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea, iar media aritmetică, formată din două zecimale exacte, a notelor obţinute la probele scrise este cel puţin 6. În cazul nepromovării examenului, pot fi recunoscute în sesiunile următoare, la cerere, rezultatele la evaluările susţinute în decursul anului şcolar, respectiv rezultatele la probele scrise la care s-a obţinut cel puţin nota 5.

Fără variante de subiecte pe internet

Modelele de subiecte pentru toate probele orale de evaluare a competenţelor vor fi elaborate până pe data de 31 octombrie, când vor fi publicate pe site-ul ministerului Educaţiei. De asemenea, au fost planificate simulări în lunile februarie-martie, pentru proba de competenţă digitală, astfel încât elevii să ştie la ce să se aştepte atunci când o vor susţine. Tot până pe 31 octombrie, pe site-ul Ministerului se va posta şi structura subiectelor pentru examenele scrise, dar nu şi variante de subiecte.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii