Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Negociere pentru Castelul de Apă

Autoritatea contractantă, adică municipiul Brăila, a schimbat macazul în ce priveşte procedura aplicată pentru atribuirea contractului de reabilitare a Castelului de Apă, în sensul că a trecut la varianta negocierii directe cu ofertanţii care se vor arăta interesaţi. Zilele acestea, municipalitatea a publicat în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) anunţul de participare aferent celei de a treia încercări de atribuire a contractului ce vizează acest proiect investiţional, având o valoare totală estimată la 4,64 milioane lei, fără TVA, adică puţin peste 1 milion de euro. Spre deosebire de celelalte două încercări de atribuire, acum se va intra la negociere cu ofertanţii care se vor înscrie, cu precizarea că autoritatea contractantă se aşteaptă ca cel puţin 3 firme de construcţii să răspundă anunţului. Practic, toţi candidaţii care îndeplinesc criteriile de calificare vor fi selectaţi pentru a participa la etapa a II, respectiv "Depunerea şi negocierea propunerilor de oferte". În situaţia în care există două sau mai multe oferte cu acelaşi punctaj şi acesta este cel mai mare punctaj obţinut, departajarea o va face preţul ofertat. Dacă nici aşa nu se poate stabili un adjudecatar, autoritatea contractantă le va cere ofertanţilor aflaţi pe picior de egalitate să prezinte noi oferte, doar pentru factorul preţ.
În cadrul acestui contract de lucrări vor fi executate lucrări de arhitectură, consolidare şi reabilitare structură, lucrări de cercetare şi supraveghere arheologică, modernizarea reţelei de apă şi canalizare, a instalaţiilor electrice, de termoventilaţie şi gaze, instalarea unui sistem de detecţie şi avertizare incendiu, a unui sistem de avertizare la efracţie, precum şi a unui sistem de supraveghere şi înregistrare video. În plus, se va amenaja un observator astronomic la cota superioară a Castelului de Apă.

Contribuţia locală la acest proiect este de 2%

După cum se precizează în anunţul de participare, termenul limită de primire a ofertelor expiră vineri, 23 ianuarie, ora 10.00, iar două ore mai târziu, la sediul primăriei, se vor deschide plicurile cu oferte.
Aşa cum am spus, valoarea totală a contractului este estimată la 4.646.408,16 lei, fără TVA, din care 4,34 milioane lei - investiţia de bază, diferenţa fiind alocată pentru organizarea de şantier şi cheltuieli neprevăzute. Finanţarea este asigurată prin Programul Operaţional Regional POR 2007-2013 (subdomeniul Poli de dezvoltare urbană) mai precis, 80,35% din bani vor veni din fonduri structurale, 17,65% de la bugetul de stat şi 2% este contribuţia locală.
Durata contractului este de 8 luni de la data atribuirii. Firmelor interesate li se cere constituirea unei garanţii de 88.665,74 lei, reprezentând 2% din valoarea estimată a contractului. De asemenea, candidaţilor li se cere să prezinte lista lucrărilor executate în ultimii 5 ani. "Au mai fost 2 încercări nereuşite de atribuire a acestui contract. La prima proceură nu s-a prezentat nici un ofertant, iar la a doua s-au înscris doi, însă ofertele au fost neconforme, astfel încât s-a ajuns la a treia încercare. De această dată a fost schimbată şi procedura", ne-a declarat Iuliana Neagu, directorul executiv al Direcţiei Programe Europene din cadrul Primăriei Brăila.
Istoria castelului din Grădina Mare a început în 1912, când a fost dat în folosinţă, pentru a asigura alimentarea cu apă a mai mult de jumătate din oraşul Brăila. La vremea aceea, cei 35 de metri ai săi o făceau să fie cea mai înaltă construcţie de acest gen din România. Nu se mai ştie exact când anume a încetat să mai fie folosit ca turn de apă. Cert este că, în 1982 se afla în admistrarea cooperativei de alimentaţie publică "Consumcoop", care a transformat vechiul bazin de apă din vârful construcţiei în celebrul bar rotativ. În anii 90, turnul a fost luat în posesie de firma privată "Cony-Sat" Galaţi, care nu a reuşit să-l exploateze eficient. În 2006, după un proces care a durat mai mulţi ani, castelul de apă a reintrat în posesia Primăriei Brăila.

 
Categorie articol: 

Comentarii