Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

NATIONAL: MJ a demarat o analiză internă a impactului deciziilor CJUE privind accesul la profesia de notar

Ministerul Justiţiei anunţă, joi că a demarat o amplă analiză internă a impactului deciziilor CJUE, care au statuat că impunerea condiţiei cetăţeniei unui stat membru pentru accesul la profesia de notar constituie o discriminare interzisă de dreptul Uniunii Europene.

"Ministerul Justiţiei, în temeiul atribuţiilor legale care îi revin referitor la profesia de notar public, a luat act de hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) şi a demarat o amplă analiză internă a impactului acestor decizii asupra legislaţiei naţionale relevante, urmărindu-se identificarea măsurilor care se impun a fi promovate în perioada următoare", se arată într-un comunicat remis joi de minister.

Potrivit sursei citate, marţi, 24 martie, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene s-a pronunţat în şapte cauze (acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de stat membru), declanşate în 2008 de Comisia Europeană (CE) împotriva Belgiei, Franţei, Luxemburgului, Austriei, Germaniei, Greciei şi Portugaliei.

Instanţa de la Luxemburg a statuat că impunerea condiţiei cetăţeniei unui stat membru pentru accesul la profesia de notar constituie o discriminare interzisă de dreptul Uniunii Europene. "Principalul argument a constat în faptul că modul în care sunt concepute atribuţiile încredinţate notarilor în dreptul intern al statelor pârâte nu implică o participare directă şi specifică la exerciţiul autorităţii publice, astfel încât să justifice o derogare de la normele generale privind libertatea de stabilire", se arată în comunicatul MJ.

Hotărârile CJUE produc efecte obligatorii pentru statele membre pârâte, susţin oficialii MJ, cărora le incumbă obligaţia de a lua toate măsurile necesare (legislative, administrative) pentru respectarea acestora. În ipoteza în care statele în cauză nu îşi adaptează conduita la standardele impuse de CJUE, Comisia Europeană are posibilitatea de a sesiza din nou instanţa de la Luxemburg pentru eventuala aplicare a unor sancţiuni pecuniare (sub forma unei sume forfetare şi/sau penalităţi cu titlu cominatoriu).

De altfel, precizează MJ, similar statelor membre în privinţa cărora s-a constatat încălcarea dreptului UE, legislaţia română impune condiţia deţinerii cetăţeniei române pentru exercitarea profesiei de notar, restricţionând astfel accesul cetăţenilor din alte state membre la această activitate, conform art. 16, lit. a din Legea 36/1995 privind notarii publici şi activitatea notarială, cu modificările şi completările ulterioare.
Categorie articol: 

Comentarii