Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ministerul Sănătăţii va coordona Casa Naţională de Sănătate

Ministerul Sănătăţii va coordona Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, potrivit unui nou act normativ, în vederea eficientizării sistemului de asigurări de sănătate. La propunerea Ministerului Sănătăţii, Executivul a aprobat Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Ca autoritate naţională în domeniul sănătăţii, Ministerul Sănătăţii va exercita controlul asupra sistemului de asigurări sociale de sănătate, din punct de vedere al aplicării politicilor în domeniul sanitar aprobate de Guvernul României.
Conform ordonanţei guvernamentale, proiectele de acte normative elaborate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru asigurarea funcţionării sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi cele cu incidenţă asupra Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate vor purta avizul conform al Ministerului Sănătăţii.
De asemenea, CNAS va funcţiona pe baza statutului propriu, avizat de consiliul de administraţie şi cu avizul conform al Ministerului Sănătăţii şi aprobat prin hotărâre a Guvernului.
CNAS va solicita avizul Ministerului Sănătăţii înaintea depunerii bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a proiectului de rectificare bugetară la Ministerul Finanţelor Publice.
Totodată, CNAS va prezenta Ministerului Sănătăţii trimestrial şi anual, precum şi în cadrul unor analize funcţionale, activităţile realizate cu privire la serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale furnizate asiguraţilor, inclusiv cele din cadrul programelor naţionale de sănătate, contractarea, decontarea şi finanţarea acestora în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi execuţia bugetului.
Categorie articol: 

Comentarii