Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ministerul pregateste reguli noi pentru evaluarea profesorilor

Noul sistem de evaluare propus vrea sa aiba in vedere, in primul rind, performanta realizata in clasa. In proiect se mai precizeaza ca schimbarea modului actual de evaluare presupune modificari concomitente si in celelalte componente ale sistemului educational: managementul unitatilor scolare, salarizare diferentiata, rolul si structura inspectoratelor scolare si ale consiliilor de administratie, accesul la gradele didactice, etc. In actualul sistem de evaluare, responsabilitatea revine directorului, dar nu si puterea
de decizie. Reformarea evaluarii presupune atribuirea deciziei celui care are si responsabilitatea. Ca urmare, pentru ca in evaluare vor interveni mai multi evaluatori, coordonarea interventiilor si
interpretarea rezultatelor trebuie sa fie atributele directorului. Consiliul de administratie va incheia un contract cu directorul, in care vor fi stipulate atributiile acestuia pe perioada mandatului.
Evaluarea cadrelor didactice trebuie sa tina seama nu numai de identitatea profesionala a evaluatului, ci si de cea a evaluatorilor.
In evaluarea cadrelor didactice va trebui sa fie luate in calcul criterii calitative, care privesc atit procesul, cit si rezultatele. Evaluarea cadrelor didactice trebuie sa porneasca de la progresul scolar. La inceputul anului scolar, elevii vor fi testati pe baza unor subiecte formulate la nivel national. Rezultatele testelor vor fi punct de plecare pentru evaluarea ulterioara, interna si externa. Performanta didactica va fi evaluata prin criterii de masurare a progresului scolar, exprimat prin: evolutia notelor sau calificativelor obtinute la evaluarile curente, rezultatele la evaluarile nationale raportate la cele de la clasa, rezultatele la testele initiale, raportate la rezultatele testelor curente, respectiv la cele finale. In proiectul ministerului sint prevazute si criterii privind implicarea cadrului didactic in institutia din care face parte prin: roluri asumate, activitati intra si extracurriculare, managementul clasei, parteneriate, activitati interdisciplinare. Criteriile privind activitatea cadrului didactic din perspectiva elevilor, parintilor si a comunitatii, prin: evaluarea activitatii cadrului didactic de catre: consiliul de administratie, consiliul profesoral, elevi, parinti si comunitate. Criteriile privind dezvoltarea profesionala a cadrului didactic si impactul acesteia asupra progresului elevului si a performantei institutionale, formarea continua, de specialitate, metodica si manageriala, reflectata in modul de proiectare si desfasurare a demersului didactic, aplicarea metodelor moderne de predare/ invatare, adaptate la nevoile clasei sau ale elevului, contributia cadrului didactic la prestigiul unitatii de invatamint.
Rolul inspectoratelor scolare se va limita la controlul calitatii procesului didactic prin inspectii scolare la clasa si testari periodice.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii