Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ministerul Muncii a primit sprijin extern in domeniul formarii profesionale continue

Recent, proiectului de înfratire institutionala România-Danemarca, de sustinere a Ministerului Muncii in domeniul formarii profesionale continue, a fost finalizat, se arata intr-un comunicat al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei. Ideea implementarii acestui proiect a plecat de la situatia relativ dificila înregistrata în cazul participarii la formarea profesionala continua si de la necesitatea consolidarii sistemului de furnizare a unor servicii de calitate în acest domeniu.
Obiectivul general al proiectului de infratire a fost acela de a stabili o politica nationala care sa permita dezvoltarea unui sistem structurat de formare profesionala. Dimensiunile cheie ale acestui obiectiv le-au reprezentat promovarea unui nivel adecvat de finantare, implicarea activa a partenerilor sociali si asigurarea unei furnizari mai eficiente a programelor de formare profesionala. Principalul rezultat al proiectului este elaborarea Strategiei pe termen scurt si mediu pentru formare profesionala continua, in perioada 2005-2010. Acest document urmareste dezvoltarea unui sistem de formare profesionala continua, transparent si flexibil, care sa asigure cresterea ocupabilitatii, adaptabilitatii si mobilitatii fortei de munca si care sa raspunda nevoilor companiilor de forta de munca calificata. Elaborarea strategiei s-a facut avindu-se în vedere atingerea tintei stabilite la nivel european, ca rata de participare pentru populatia adulta la procesul de învatare (pe tot parcursul vietii) sa fie de cel putin 12,5%, pina în 2010. În acest sens, strategia este centrata si pe stabilirea unor masuri menite sa stimuleze angajatorii sa investeasca în formarea propriilor angajati.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii