Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Milioane de lei pentru Parcul Natural Balta Mică a Brăilei

Administraţia Parcului Natural Balta Mică a Brăilei are la dispoziţie 12,7 milioane de lei pentru implementarea unui proiect intitulat "Managementul capitalului natural din Balta Mică a Brăilei prin abordare integrată, evaluare şi conştientizare". Banii provin în mare parte dintr-o finanţare nerambursabilă, de 8,35 milioane de lei, din Fondul European de Dezvoltare Regională, acordată prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu. De la bugetul de stat se vor aloca 2,08 milioane, în timp ce administraţia parcului natural va contribui cu 2,3 milioane lei. Proiectul se va derula până pe 30 aprilie 2014 şi îşi propune mai multe obiective. Se va realiza un centru de vizitare şi se va investi în îmbunătăţirea percepţiei publicului - comunităţi locale învecinate parcului, vizitatori, elevi - despre extraordinara valoare a patrimonului natural din Balta Mică a Brăilei. Totodată, se va face reconstrucţia ecologică a 210 hectare din ceea ce era odată pădurea aluvială din Balta Brăilei, înlocuindu-se speciile de plop euroamerican, introduse artificial, odată cu îndiguirile din anii '60, cu specii specifice zonei, precum plopul alb, plopul negru sau salcia. De asemenea, se vor realiza studii privind biodiversitatea existentă în arealul protejat.
Categorie articol: 

Comentarii