Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Migrarea de la un fond de pensii la altul nu trebuie notificata

Potrivit unui proiect de act normativ lansat spre dezbatere publica de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, cei care vor sa schimbe fondul de pensii administrat privat, la care contribuie in prezent, nu trebuie sa mai instiinteze administratorul de la care pleaca, demersul respectiv urmind sa intre in obligatiile noului administrator ales. Modificarea normei de transfer a participantilor din pilonul II urmareste inlaturarea disfunctionalitatilor identificate in cadrul primei proceduri de transfer (desfasurata in luna august a acestui an).
Potrivit noilor prevederi, participantul care vrea sa se transfere va contacta direct numai administratorul fondului de pensii administrat privat la care urmeaza sa se transfere, in vederea obtinerii documentatiei necesare.
Dupa verificarea corectitudinii completarii documentelor, administratorul fondului la care participantul intentioneaza sa se transfere va transmite administratorului fondului de la care participantul urmeaza sa se transfere cererea de transfer, copia actului individual de aderare semnat in vederea transferului, precum si un exemplar al copiei actului de identitate.
Calitatea de participant la noul fond de pensii va fi dobindita la data transferului de disponibilitati banesti catre noul fond de pensii administrat privat.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii