Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mega licitaţie de 9 milioane euro pentru modernizarea irigaţiilor în Brăila

• Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare a lansat o licitaţie pentru un contract de circa 18 milioane de euro, din care jumătate doar pentru obiective aflate pe raza judeţului nostru • cu aceşti bani ar urma să fie reabilitate staţii de pompare/repompare a apei, plus a canalelor de irigaţii aferente

 

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) a urcat în SEAP o mega-licitaţie de circa 18 milioane euro, parte a “Programului Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii din România - etapa I”, judeţul nostru fiind prezent cu mai multe obiective investiţionale majore cumulând cam jumătate din acest buget. Potrivit anunţului publicat inclusiv în jurnalul european al achiziţiilor publice, întreg contractul în discuţie are o valoare estimată de 82,421 milioane lei, fără TVA, şi este împărţit în 4 loturi: 

- Lot 1 “Reabilitare infrastructură principală din Amenajarea de irigaţii Câmpia Covurlui”, judeţul Galaţi (Reabilitare SPA Dunăre - debit 97.200 mc/h, reabilitare Canal Magistral Lunca (CML), reabilitarea Prizei staţiei de pompare de bază SPA Lieşti). Valoarea totală estimată fără TVA este de 32,799 milioane lei;

- Lot 2 “Reabilitarea amenajării de irigaţii Terasa Zimnicea, judeţul Teleorman” (Reabilitare SPR1 - debit 8.100 mc/h, reabilitare SPR2-debit 9.900 mc/h, reabilitarea canalelor CA, CM, CPA2 şi CP3, reabilitarea construcţiilor hidrotehnice-stăvilare). Valoarea totală estimată fără TVA este de 8,152 milioane lei;

- Lot 3 “Reabilitarea amenajării de irigaţii Călmăţui II, judeţul Brăila”(Reabilitare, SPA km 190 - debit 51.840 mc/h şi a canalelor CPA km 190 şi CD 2, precum şi a construcţiilor hidrotehnice aferente). Valoarea totală estimată fără TVA este de  4,475 milioane lei;

- Lot 4 “Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din amenajarea Terasa Ialomiţa Călmăţui, judeţul Brăila” (Reabilitare SRPA I Lacu Rezi - debit 129.600 mc/h, reabilitare SRPA III - debit 43.200 mc/h, reabilitare SRPA IIIA - debit 46.440 mc/h, reabilitarea canalelor CA Terasa, CD1, CD2, CD3, CD3A, CD5 şi CD7). Valoarea totală estimată fără TVA este de 36,722 milioane lei.

Autoritatea contractantă a anunţat că ofertanţii care vor fi desemnaţi câştigători pentru mai multe dintre loturile licitate va trebui să-şi aleagă un singur lot întrucât regula este “numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 1”.

Firmelor interesate li se solicită să dovedească că în ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) au realizat o medie a cifrei de afaceri globale de peste 32,799 milioane lei pentru lotul 1, peste 8,152 milioane lei pentru lotul 2, peste 4,475 milioane lei pentru lotul 3 şi mai mult de 36,722 milioane lei pentru lotul 4. De asemenea, un alt criteriu de eligibilitate este acela să fi realizat în ultimii 5 ani contracte similare ca lucrări şi complexitate a acestora.

Tipul procedurii aleasă pentru atribuirea contractului este “licitaţia deschisă”, termenul limită pentru primirea ofertelor expirând la jumătatea lunii viitoare, mai precis joi, 16 iulie. În aceeaşi zi, în SEAP se vor deschide ofertele primite.

Investiţiile programate pentru judeţul nostru vin să completeze reabilitările deja realizate în Brăila, în cadrul aceluiaşi program naţional derulat de ANIF. De exemplu, luna trecută, a fost pornită staţia de repompare SRPA IQ SPIRU HARET după ce făcuse obiectul unor investiţii cu bani publici.
Categorie articol: 

Comentarii