Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

MASTERATUL, ESENŢIAL PENTRU ASCENSIUNEA PROFESIONALĂ. SINGURA CALE DE ACCES LA STUDIILE DOCTORALE

FACULTATEA DE DREPT

DREPTUL UNIUNII EUROPENE (durata studiilor 1,5 ani, IF)
Acest program de studii se adresează atât persoanelor care lucrează în domenii conexe (drept/sistemul juridic: magistraţi, procurori, consilieri juridici.
DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ EUROPEANĂ (durata studiilor 1,5 ani, IF, FR)
Creditele obţinute la finalizarea acestui program de masterat atestă pregătirea superioară a absolventului pentru a profesa ca: funcţionar public, specialist în administraţia public.
ŞTIINŢE PENALE (durata studiilor 1,5 ani, IF)
Programul de masterat ŞTIINŢE PENALE acoperă, prin disciplinele din planul de învăţământ, necesitatea pregătirii profesionale şi perfecţionării absolvenţilor facultăţilor de drept.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Oferta educaţională a Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii "Danubius" cuprinde programe de masterat internaţionale, interdisciplinare, unele cu predare în limba engleză.
MANAGEMENTUL BIOECONOMIEI ÎN CONTEXTUL CREŞTERII DURABILE (durata studiilor 2 ani, IF)
Absolvenţii acestui program de studii masterale vor beneficia de marele avantaj al confruntării continue şi stimulante cu mediul de afaceri, numeroase instituţii private de maximă importanţă încheind deja parteneriate cu Universitatea "Danubius" în vederea colaborării cu masteranzii şi, mai apoi, absolvenţii acestui program masteral.
SHIPPING INTERNAŢIONAL TRADE AND FINANCE (durata studiilor 2 ani, IF)
Acest nou program de masterat s-a dezvoltat în concordanţă cu obiectivele Strategiei Uniunii Europene pentru dezvoltarea Regiunii Dunării şi a Strategiei Globale privind Dezvoltarea Transporturilor Navale.
Fiind un program de studii global, cursurile sunt susţinute în limba engleză de profesori specializaţi în domeniile shipping, comerţ international, dezvoltare regională şi finanţe international.
MANAGEMENTUL AFACERILOR ÎN COMERŢ ŞI TURISM - ŞI CU PREDARE IN LIMBA ENGLEZĂ (durata studiilor 2 ani, IF)
MANAGEMENT FINANCIAR PUBLIC ŞI PRIVAT (durata studiilor 2 ani, IF)
GESTIUNEA FINANCIARĂ A AFACERILOR ÎN SPAŢIUL EUROPEAN (durata studiilor 2 ani, IF)
MANAGEMENTUL AFACERILOR ÎN COMERŢ ŞI TURISM CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ (durata studiilor 2 ani, IF)
AUDIT ŞI CONTROL PUBLIC ŞI PRIVAT (durata studiilor 2 ani, IF)

FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

AFACERI ŞI ECONOMIE INTERNAŢIONALĂ - MASTERAT INTERDISCIPLINAR (durata studiilor 1,5 ani, IF)
Masteratul de Afaceri şi Economie Internaţională se adresează candidaţilor care doresc să posede o solidă formaţie culturală şi care doresc să îşi imbogateasca abilitatile de comunicatori prin conectarea interdisciplinară a ştiinţelor politice, juridice, economice şi ale comunicării.
Informatii suplimentare puteti gasi pe www.admitere.univ-danubius.ro

Şef Birou Relaţii Publice,
Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

 
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii