Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Management performant la Transgaz. Plan de investiţii îndeplinit pe 2019

* brăileanul Ion Sterian, directorul general al companiei, şi-a îndeplinit angajamentele investiţionale astfel că potrivit unei hotărâri AGA nu va mai distribui dividende către acţionarii Transgaz

 

Transgaz a anunţat că şi-a realizat angajamentele investiţionale pentru 2019, de 4,4 miliarde lei, într-un material pregătit pentru Adunarea Generală din 2 decembrie.

 

“La Transgaz, angajamentele investiţionale, în valoare de 4.468.308 mii lei, aferente anului 2019 sunt realizate. Valoarea estimată totală a angajamentelor asumate prin contracte semnate şi care urmează să fie semnate până la 31 decembrie 2019, fără a include valoarea proiectelor aflate în proceduri de achiziţie, este de 3.008.680 mii lei, iar valoarea bugetată de Transgaz este de 2.441.000 mii lei. La 31 decembrie 2019, valoarea estimată a proiectelor în curs de achiziţie este de 1.459.628 mii lei”, potrivit unui raport pregătit pentru AGA

 

Recent, a mai avut loc o AGA la Transgaz unde acţionarii au luat act de Raportul cu privire la gradul de îndeplinire a Programului de investiţii pentru anul în curs.

 

Atunci, AGA a solicitat conducerii administrative şi executive a Societăţii transmiterea către acţionari, prin AGA, în cursul lunii decembrie 2019, a unui raport detaliat privind realizarea investiţiilor, precum şi a sumelor angajate şi a celor aflate în procedură de achiziţie în derulare la data raportului, în vederea îndeplinirii programului de investiţii aprobat pe anul în curs. De asemenea, în situaţia în care se constată că angajamentele investiţionale aferente anului 2019 nu au fost realizate până la data raportului, Ministerul Economiei a solicitat conducerii administrative şi executive a Societăţii ca, în cadrul aceleiaşi AGA, să fie supusă aprobării distribuirea diferenţei de dividende, potrivit prevederilor hotărârii AGA nr. 5/06.06.2019.

 

Altfel spus, în situaţia în care TRANSGAZ nu realizează programul de investiţii aferent anului 2019 până la finele acestui an, societatea are obligaţia de a convoca Adunarea Generală a Acţionarilor în vederea redistribuirii şi virării ca dividende, pânâ la finele anului 2019, a profitului repartizat şi neutilizat pentru investiţii, până la concurenţa sumei ce reprezintă  90%  din  profituI  anului  2018.  După cum arată rapoartele deja pregătite de societate, nu va fi cazul ca TRANSGAZ să dea dividende.
Categorie articol: 

Comentarii