Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mai sint doua zile in care profesorii pot candida pentru un post de inspector

La sfirsitul lunii octombrie se va desfasura concursul pentru posturile de inspectori, in perioada 22 - 31 octombrie. Data limita pentru depunerea dosarelor a fost aminata cu citeva zile. Profesorii interesati isi vor putea depune dosarele pina marti, 10 octombrie, ora 16.00.
Toti inspectorii scolari sint angajati deocamdata cu delegatie pentru
ca le-au expirat contractele de munca. Inspectorul scolar
general Lilliana Tudoran a spus ca le-a prelungit detasarea tuturor
pe posturi pina la data concursului.
Concursul consta in evaluarea CV-ului, aprecierea recomandarii
oferite de Consiliul de Administratie, sustinerea unei ore si a unei
asistente, in urma careia sa intocmeasca un proces-verbal de
inspectie. In final, candidatii vor sustine un interviu in fata
comisiei si un test grila cu intrebari din legislatia scolara si din
managementul educational. Acest test grila se sustine in format
electronic si contine citeva intrebari intr-o limba de circulatie
internationala. Comisia de examinare este formata din presedinte -
inspectorul scolar general, doi membri, un reprezentant al MEdC
si un profesor universitar din profilul postului sau din Departamentul
de Pregatire a Personalului Didactic, un secretar si ca observator
un reprezentant al sindicatului.
Dosarul candidatului trebuie sa contina o cerere in care sa se mentioneze limba moderna de circulatie internationala pentru care opteaza candidatul, CV-ul realizat dupa modelul european cu documente doveditoare anexate, copii certificate "conform cu originalul" de catre conducerea unitatii de invatamint de la care provine candidatul ale: certificatului de nastere, de casatorie, daca este cazul, actului de titularizare, certificatului de acordare a gradelor didactice sau a gradului stiintific de doctor, carnetului de munca. De asemenea, candidatul trebuie sa mai depuna la dosar copii legalizate ale actelor de studii, licenta si foaie matricola, adeverinta de vechime la catedra, adeverinta cu calificativele din ultimii trei ani, atestat pentru predarea in invatamintul special, recomandare pentru anumite specialitati cum ar fi teologie sau minoritati, adeverinta medicala, cazier judiciar, declaratie pe proprie raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica si opisul dosarului in doua exemplare, din care unul se va returna candidatului.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii