Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mai sint doua zile in care profesorii pot candida pentru un post de inspector

La sfirsitul lunii octombrie se va desfasura concursul pentru posturile de inspectori, in perioada 22 - 31 octombrie. Data limita pentru depunerea dosarelor a fost aminata cu citeva zile. Profesorii interesati isi vor putea depune dosarele pina marti, 10 octombrie, ora 16.00. Toti inspectorii scolari sint angajati deocamdata cu delegatie pentruca le-au expirat contractele de munca. Inspectorul scolargeneral Lilliana Tudoran a spus ca le-a prelungit detasarea tuturorpe posturi pina la data concursului. Concursul consta in evaluarea CV-ului, aprecierea recomandariioferite de Consiliul de Administratie, sustinerea unei ore si a uneiasistente, in urma careia sa intocmeasca un proces-verbal deinspectie. In final, candidatii vor sustine un interviu in fatacomisiei si un test grila cu intrebari din legislatia scolara si dinmanagementul educational. Acest test grila se sustine in formatelectronic si contine citeva intrebari intr-o limba de circulatieinternationala. Comisia de examinare este formata din presedinte -inspectorul scolar general, doi membri, un reprezentant al MEdCsi un profesor universitar din profilul postului sau din Departamentulde Pregatire a Personalului Didactic, un secretar si ca observatorun reprezentant al sindicatului. Dosarul candidatului trebuie sa contina o cerere in care sa se mentioneze limba moderna de circulatie internationala pentru care opteaza candidatul, CV-ul realizat dupa modelul european cu documente doveditoare anexate, copii certificate "conform cu originalul" de catre conducerea unitatii de invatamint de la care provine candidatul ale: certificatului de nastere, de casatorie, daca este cazul, actului de titularizare, certificatului de acordare a gradelor didactice sau a gradului stiintific de doctor, carnetului de munca. De asemenea, candidatul trebuie sa mai depuna la dosar copii legalizate ale actelor de studii, licenta si foaie matricola, adeverinta de vechime la catedra, adeverinta cu calificativele din ultimii trei ani, atestat pentru predarea in invatamintul special, recomandare pentru anumite specialitati cum ar fi teologie sau minoritati, adeverinta medicala, cazier judiciar, declaratie pe proprie raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica si opisul dosarului in doua exemplare, din care unul se va returna candidatului.
Categorie articol: 

Comentarii