Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mai putini bani pentru ocuparea temporara a fortei de munca

Suma alocata in acest an pentru ocuparea temporara a fortei de munca in lucrari publice de interes comunitar a scazut la aproximativ jumatate fata de aceeasi perioada a anului trecut. Centralizarea datelor a fost realizata de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Braila.
Bugetul asigurarilor sociale de stat pentru anul 2007 - Bugetul asigurarilor pentru somaj, alocat la nivel national pentru capitolul "Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca" in anul 2007 a fost de 103.665 mii lei, in timp ce pentru anul 2008 a fost de 61.545 mii lei, respectiv 59% din bugetul anului 2007 dedicat acestui capitol. "In anul 2007, in urma centralizarii fundamentarilor primariilor, institutia noastra a solicitat alocarea prin buget pentru ocupare temporara a sumei de 2268,22 mii lei, in final suma repartizata fiind de 1.500 mii lei. In anul 2008, in urma aceleiasi proceduri de centralizare, institutia a solicitat suma de 1846,9 mii lei, de data aceasta suma alocata fiind de 800 mii lei, diminuarea sumei alocate reprezentind acelasi procent de 59% ca si alocarea prin bugetul asigurarilor sociale de stat pentru anul 2008, comparativ cu 2007", au precizat reprezentantii AJOFM Braila.
In primele 6 luni ale acestui an, au fost incadrati 349 de someri, pentru care AJOFM a acordat finantari in conformitate cu legislatia, unui numar de 31 de angajatori. "Prin aceasta masura activa se realizeaza ocuparea pe perioade determinate, in special a somerilor din mediul rural, acolo unde, deocamdata, nu exista alte oportunitati semnificative de ocupare si, in mod special, a persoanelor ce apartin unor grupuri tinta defavorizate: categorii cu acces mai greu pe piata muncii, aflate in dificultate, persoane de peste 45 de ani, intretinatori de familii monoparentale, persoane de etnie roma, someri de lunga durata", se precizeaza in raportul AJOFM Braila.
/
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii