Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mai multe categorii de cadre militare vor beneficia de compensatii lunare pentru chirie

In curind, cadrele militare din Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si Serviciului de Protectie si Paza vor beneficia de o compensatie lunara pentru chirie, de pina la 50% din solda lunara, conform unui act normativ adoptat de Executiv in ultima sedinta de Guvern.
In prezent, de acest drept beneficiaza numai cadrele militare din Ministerul Apararii Nationale (MApN). Extinzindu-se aria beneficiarilor, cuantumul si conditiile de acordare ale acestui drept vor fi stabilite corespunzator aceluiasi act normativ care se aplica In acest moment pentru cadrele militare din MApN. Astfel, cadrele militare vor avea dreptul la o compensatie lunara pentru chirie, calculata In raport cu solda lunara bruta corespunzatoare lunii pentru care se cuvine acest drept, In cuantum de 50% daca locuinta Inchiriata se afla In municipii, statiuni turistice ori balneare sau In localitati cu situatii deosebite si de 40% daca locuinta Inchiriata se afla In alte localitati decit cele prezentate mai sus.
In cazul celor mutati In interesul serviciului Intr-o alta garnizoana/localitate decit cea In care Isi are domiciliul, acestia beneficiaza de compensatia lunara pentru chirie daca Indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii: nu efectueaza naveta la si de la locul de munca; atit el, cit si sotia nu detin o locuinta proprietate personala In localitatea In care a fost mutat; nu i se asigura, de catre MApN, un spatiu de locuit corespunzator pentru el si pentru membrii de familie; nu are atribuita, prin contract de Inchiriere cu plata subventionata a chiriei, o locuinta din fondul locativ de stat; prezinta un contract de Inchiriere; iar locuinta Inchiriata sa fie situata astfel Incit sa Ii permita Indeplinirea atributiilor de serviciu.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii