Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

MAE salută adoptarea rezoluţiei PE privind aderarea la Schengen

Ministerul Afacerilor Externe salută adoptarea unei noi Rezoluţii a Parlamentului European, care reconfirmă sprijinul acestuia pentru extinderea Spaţiului Schengen cu România şi Bulgaria.
Votul favorabil, exprimat cu o largă majoritate, transmite un mesaj politic ferm de susţinere a aderării cât mai rapide a ţării noastre la Schengen, în baza Tratatului de Aderare şi a acquis-ului şi procedurilor caracteristice acestui spaţiu, spune MAE.
Eforturile deja depuse de România pentru securizarea frontierelor externe ale UE sunt recunoscute, fiind făcut un apel ferm ca toate statele membre să îşi onoreze angajamentele asumate conform cadrului juridic din UE în privinţa criteriilor de aderare la spaţiul Schengen.
Ministerul Afacerilor Externe salută, totodată, faptul că grupurile politice şi parlamentarii europeni, în general, au adoptat pe tot parcursul dezbaterii parlamentare, care a precedat votului, o atitudine constructivă şi foarte principială. Au recunoscut nivelul avansat al pregătirii României, şi, pe cale de consecinţă, au declarat deschis susţinerea pentru aderare.
Membrii Parlamentului European continuă să acorde un interes particular aderării României şi Bulgariei la spaţiul Schengen, abordarea predominantă menţinându-se în spiritul promovării solidarităţii comunitare şi aplicării unui tratament nediscriminatoriu faţă de cele două state membre.
"Îmi exprim speranţa că mesajele pozitive venite dinspre Parlamentul European vor fi evaluate la reala lor semnificaţie politică şi vor deveni argumente suplimentare pentru ca toate statele membre să susţină aderarea României şi Bulgariei la Schengen şi să adopte cât de curând o decizie favorabilă", a subliniat ministrul Teodor Baconschi.
Categorie articol: 

Comentarii