Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Macazurile din intersecţia Dorobanţi - Calea Galaţi intră în reabilitare

Concret, Primăria Brăila face concurs de oferte din partea firmelor de construcţii interesate să reabiliteze şi modernizeze macazurile din intersecţia Dorobanţi - Calea Galaţi, obiective care nu au fost prinse în mega-proiectul de reabilitare a Bulevardului Dorobanţilor şi nici în cel vizând reabilitarea unui tronson din Calea Galaţi până la strada Mircea Mălăeru. Bugetul nu este deloc de neglijat ca valoare, întrucât suma este de 650.000 lei cu tot cu TVA, adică echivalentul a circa 151.000 euro. "Având în vedere lucrările de reabilitare a căilor de rulare a tramvaielor de pe Calea Galaţi şi Bulevardul Dorobanţilor este necesară asigurarea racordurilor în intersecţia celor două tronsoane. (...) Lungimea tronsonului liniei de tramvai măsurat în lungul străzii Calea Galaţi va fi de aproximativ 100 m cale dublă, în care vor fi incluse şi două schimbătoare duble. De asemenea, vor fi incluse în proiect şi şinele de legătură către proiectul de la Calea Dorobanţilor. Schimbătorul de cale simplu, care face legătura între Calea Galaţi (dinspre Mircea Mălăeru) şi Bulevadul Dorobanţilor, va fi automatizat", se menţionează în caietul de sarcini al procedurii de achiziţie publică prin selecţie de oferte lansată de municipalitate. În plus faţă de linia de tramvai, în proiect este prevăzută şi refacerea drumului pe strada Galaţi, dar şi pe Dorobanţi, de o parte şi de alta a liniei de tramvai. Astfel, va fi vorba de 20 m de drum spre strada Mircea Mălăeru şi 30 m spre strada Griviţa.
Aşa cum am spus, modalitatea de desfăşurare a procedurii este cerere de oferte, având criteriu de atribuire "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", în care 40% din punctaj este generat de preţul oferit.
Data limită de depunere a ofertelor expiră astăzi, la ora 12.00, acestea urmând a fi deschise două ore mai târziu la sediul primăriei. Ofertanţii trebuie să ataşeze dosarului de participare dovada realizării în ultimii 3 ani a unei cifre de afaceri medie de 1,04 milioane lei, precum şi dovada lichidităţii generale, în sensul că dispune de 30% din valoarea maximă a contractului. De asemenea, este cerută şi lista contractelor anterioare, cu precizarea că este obligatorie experienţa în lucrări la linii de tramvai.
Categorie articol: 

Comentarii