Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lucrări de 1,2 milioane lei pentru reabilitarea Casei "Goangă"

Primăria Brăila a lansat zilele acestea în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) o nouă licitaţie pentru atribuirea unui contract în cadrul programului cu finanţare europeană accesat bazat pe conceptul polilor de dezvoltare urbană. Este vorba despre contractul vizând lucrările de reabilitare a casei "Petre Ştefănescu Goangă", situată în Piaţa Poligon nr. 2, lucrări ce se încadrează în categoria "construcţii de monumente istorice sau memoriale". Contractul se înscrie, aşa cum am spus, într-un program finanţat din fonduri comunitare, mai precis Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa Prioritară 1, Domeniul Major de Intervenţie 1.1, Sub-domeniul "Poli de dezvoltare urbană". În cadrul acestuia, finanţarea este asigurată în cea mai mare parte de către comunitatea europeană: mai precis 80,35% din buget vine din fonduri structurale, 17,65% de la Bugetul de stat şi 2% este contribuţia bugetului local. Valoarea estimată a contractului este de 1,27 milioane lei, iar pentru atribuire municipalitatea a lansat procedura licitaţiei publice cu unic criteriu de selecţie "preţul cel mai scăzut".
Firmelor interesate li se cere constituirea unei garanţii de participare în cuantum de 25.000 lei, precum şi a unei garanţii de bună execuţie, reprezentând 5% din valoarea contractului fără TVA. De asemenea, participanţii trebuie să facă dovada realizării în ultimii 3 ani a unei cifre de afaceri medii anuale de cel puţin 2,5 milioane lei, precum şi a executării în ultimii 5 ani a cel puţin unui contract asemănător cu cel de la Brăila şi care să includă lucrări similare celor din cadrul proiectului "Reabilitare Casa Petre Ştefănescu Goangă".
Pe partea de personal, se solicită ca din echipa ce va lucra la reabilitare să facă parte un specialist în domeniile inginerie-consolidare şi/sau restaurare monumente istorice, atestat de Ministerul Culturii şi Cultelor, precum şi un responsabil tehnic cu execuţia, autorizat pentru categoriile de lucrări prevăzute în proiect.
Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare la licitaţie expiră în data de 12 septembrie, ora 10.00, ofertele urmând a fi deschise două ore mai târziu, la sediul Primăriei Brăila.
Ca la orice licitaţie publică, organismul abilitat pentru căile de atac este desemnat Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, iar pentru procedurile de mediere, Curtea de Apel Galaţi.
Termenul pentru finalizarea lucrărilor este de 12 luni, începând de la data atribuirii contractului.
Categorie articol: 

Comentarii