Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lista impozitelor şi taxelor care pot fi plătite online, cu cardul

• impozitul pe venit, taxa pe valoarea adăugată sau amenzile sunt doar câteva dintre creanţele fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi ( www.ghiseul.ro)

 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Brăila anunţă că au fost aprobate tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi (www.ghiseul.ro). Astfel, contribuabilii persoane fizice rezidente şi nerezidente identificate fiscal pe baza codului numeric personal sau numărului de identificare fiscală, prin ghişeul.ro, pot face plăţi pentru următoarele: impozit pe venit, impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi, accize, contribuţii de asigurări sociale, contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, contribuţii de asigurări sociale de sănătate, contribuţii de asigurări pentru şomaj, taxa pe valoarea adăugată, amenzi, penalităţi şi confiscări, contribuţia asiguratorie pentru muncă, obligaţii fiscale de plată ale contribuabililor persoane fizice.

De asemenea, AJFP Brăila anunţă şi care sunt creanţele fiscale ce pot fi achitate de contribuabilii persoane juridice, tot prin ghişeul.ro: taxe pe activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale, redevenţe (miniere, petroliere, din exploararea terenurilor cu destinaţie agricolă), regularizări periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de noroc, sume încasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces, taxa pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc, taxa specială pentru videoloterie, taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slotmachine, taxa lunară aferentă taxelor de participare şi taxa anuală pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc.
Categorie articol: 

Comentarii