Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Licitaţie pentru serviciile cadastrale pentru imobilele din cinci localităţi brăilene

• cadastrarea şi înscrierea în cartea funciară pentru imobilele din comunele brăilene selectate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară se vor face pe bani europeni • ofertele se depun până pe 25 noiembrie anul curent

 

Cinci localităţi din judeţul Brăila vor beneficia, pe viitor, de servicii de înregistrare sistematică a imobilelor, pe bani europeni! Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a anunţat că a iniţiat o procedură de licitaţie pentru achiziţionarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor din 215 de unităţi administrativ-teritoriale (UAT) din 37 de judeţe. Printre acestea, se numără şi cinci comune brăilene, şi anume: Salcia Tudor - cu 7.231 ha suprafaţă estimată de contractat, Mircea Vodă - 6.521 ha, Chiscani - 10.580 ha, Scorţaru Nou - 5.439 ha şi Surdila-Greci - 5.203 ha.

“ANCPI a publicat în data de 11 octombrie 2019, în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, anunţul cu numărul CN1015932 - «Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor Etapa 2 - 215 UAT-uri din 37 de judeţe». Finanţarea acestor servicii este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional - Proiectul major privind «Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proproietăţilor în zonele rurale din România»“, se arată într-un comunicat de presă emis de instituţie.

Achiziţiile se desfăşoară pe loturi, fiecare comună reprezentând un lot. Suprafaţa totală estimată a celor 215 loturi este de 1.294.5099 hectare. Procedura va fi finalizată cu încheierea de contracte multianuale/lot pentru o perioadă de 24 de luni. Valoarea estimată este de 169,5 milioane lei fără TVA. Anunţul a fost publicat şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, astfel încât la proceduri poate avea acces orice operator din ţară sau din străinătate care îndeplineşte cerinţele solicitate de Agenţie. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 25 noiembrie 2019.

Comunicatul de presă continuă cu alte precizări despre proiect: “Proiectul «Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România» completează obiectivul Programului naţional de cadastru şi carte funciară (PNCCF) prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană şi 46.933.673 - cofinanţare de la bugetul de stat”.

Selectarea UAT-urilor din zonele rurale a fost făcută după anumite criterii, printre care amintim: localităţi care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României; localităţi în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale particulare privind accesul informal la proprietate.
Categorie articol: 

Comentarii