Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Licitaţie de 1,4 milioane euro pentru Secţia ATI a Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila

Consiliul Judeţean Brăila a lansat procedura de achiziţie publică în vederea atribuirii contractului privind proiectarea şi execuţia Secţiei A.T.I. (Anestezie Terapie Intensivă) la Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila. Astfel, contractul cu o valoare de 6,11 milioane de lei (fără TVA), adică echivalentul a 1,4 milioane de euro, va fi câştigat în urma unei licitaţii deschise cu unic criteriu de selecţie - preţul cel mai scăzut. Potrivit anunţului publicat în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) firma sau asocierea de firme desemnată adjudecatară va fi obligată să finalizeze treaba în maximum 13 luni. Mai precis, etapa de proiectare trebuie încheiată în maximum 30 de zile de la semnarea contractului, iar lucrările efective de construcţii se vor executa în maximum 12 luni de la primirea ordinului de începere. Firmelor dornice să se înscrie în procedura de achiziţie publică li se solicită constituirea unei garanţii de participare de 100.000 lei, precum şi a unei garanţii de bună execuţie în cuantum de 10% din valoarea contractului fără TVA. De asemenea, se solicită ca prag minim de încadrare realizarea unei cifre de afaceri medii anuale pe ultimii 3 ani de 12 milioane lei, precum şi dovada realizării în ultimii 5 ani a unei lucrări similare cu valoare de cel puţin de 6 milioane de lei.
Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 10 iunie, etapa de primire a ofertelor urmând a fi încheiată cinci zile mai târziu, adică 15 iunie. Deschiderea ofertelor este programată pentru data de 30 iunie, ora 18.00. Ca în orice procedură de achiziţii publice, organismul competent pentru căile de atac a fost desemnat Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC).
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii