Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Licitaţie de 11 milioane de lei pentru creşe şi grădiniţe în judeţul nostru

* câştigătorii vor face din surse proprii lucrările, urmând să-şi recupereze eşalonat banii de la bugetul de stat, până în 2019 *

Ministerul Dezvoltării a lansat o licitaţie publică în SEAP (Sistemul Eelectronic de Achiziţii Publice) pentru desemnarea asocierii de firme ce urmează să realizeze 28 de creşe şi grădiniţe în judeţul nostru şi în cel vecin, Galaţi. Potrivit anunţului, valoarea totală estimată a contractului, pentru că lucrările se vor licita la pachet Brăila-Galaţi, este undeva la circa 27,38 milioane de lei fără TVA. Contractul unic vizează proiectarea şi execuţia acestor creşe/grădiniţe în ambele judeţe, nu este împărţit pe loturi şi are o durată de 8 ani începând cu 15 septembrie 2011 până la 31 decembrie 2019. De precizat că finanţarea acestui contract se face de la Bugetul de stat în baza programului de credite stabilit conform OUG 105/2010. În fapt, pe perioada de execuţie, lucrările sunt finanţate de prestatorii, executanţii şi furnizorii cărora le sunt atribuite calupuri de lucrări în urma licitaţiilor publice. Aceştia pot contracta credite bancare cu garanţie de stat, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru a realiza lucrările contractate. O a doua variantă disponibilă este ca fiecare constructor să se poată asocia cu orice bancă sau fond de investiţii doreşte, pentru a participa la licitaţii. Plata lucrărilor realizate şi recepţionate se face pe bază de factură emisă conform situaţiilor de lucrări, începând cu anul 2013, în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie. Programul se derulează până în 2015, iar termenul de restituire de plată a costurilor este decembrie 2019.
Dar să revenim la licitaţia ce vizează judeţul nostru: alocarea pentru Brăila este de 11,11 milioane lei fără TVA pentru construirea a 13 creşe/grădiniţe din care 4 cu o singură grupă şi restul de 9 cu câte două grupe. Astfel, grădiniţe cu o grupă vor fi construite în Făurei (primar PDL-ist), Însurăţei (PDL), Bărăganu (PSD) şi Tufeşti (PSD). Cu două grupe vor fi construite în Brăila (3 creşe/grădiniţe) şi câte una în Chiscani (PNL), Romanu (PSD), Stăncuţa (PSD), Şuţeşti (PNG), Traian (PSD) şi Ulmu (PSD). Toate aceste clădiri vor fi construite în regim parter, iar terenul pe care vor fi amplasate (500 mp pentru o creşă/grădiniţă cu o grupă şi 1.000 mp pentru cele cu două grupe) urmează a fi pus la dispoziţie de unităţile administrativ teritoriale de care aparţin localităţile menţionate anterior.
Firmelor interesate de acest contract li se solicită constituirea unei garanţii de participare în cuantum de 270.000 lei, precum şi a unei garanţii de bună execuţie de 3% din valoarea contractului fără TVA. În ce priveşte solicitările pe partea de capacitate economică şi financiară, ofertanţilor li se cere bilanţul contabil pe anii 2008 - 2010, din care să reiasă că au avut o cifră de afaceri medie globală de minim 27,3 milioane lei. O altă cerinţă face referire la experienţa firmelor participante, astfel încât ministerul cere ca participanţii să dovedească au avut anterior contracte similare atât pe partea de proiectare cât şi de execuţie clădiri. Aşa cum am spus, procedura aleasă pentru atribuirea acestui contract este licitaţia publică deschisă, având ca unic criteriu de selecţie "preţul cel mai scăzut".
Termenul limită pentru primirea ofertelor expiră în data de 8 august anul acesta, iar ofertele vor fi deschise la sediul Ministerului Dezvoltării în data de 7 septembrie.
Ca la orice licitaţie publică, organismul competent pentru căile de atac este desemnat Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
Categorie articol: 

Comentarii