Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Liceenii, mai silitori faţă de elevii de gimnaziu

Nu toţi elevii au încheiat cu bine semestrul I al anului şcolar în curs. Şi asta o dovedesc cifrele oferite de Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Brăila despre situaţia corigenţilor şi a celor care au avut nota scăzută la purtare sub 7. În rândul elevilor de gimnaziu, 14,8% au rămas corigenţi la o materie sau mai multe, în timp ce la liceu, unde sunt mai mulţi elevi ca număr, doar 11,8% nu au reuşit să-şi convingă profesorii că merită o medie de trecere la anumite materii.
Din cei 12.716 elevi din municipiu şi judeţ din clasele I-VIII, 1.806 sunt corigenţi, după cum urmează: 914 la o disciplină, 508 la două discipline, 174 la trei discipline şi 210 la mai mult de trei discipline, pe primul semestru al anului şcolar 2015 - 2016. La liceu, indiferent de forma de învăţământ, lucrurile stau puţin diferit. În timp ce numărul liceenilor din municipiu şi judeţ ajunge la 13.272, corigenţi nu sunt decât 1.578. "927 elevi de liceu sunt corigenţi la o disciplină, 405 la două discipline, 147 la trei materii, iar 100 la mai mult de trei materii", ne-a comunicat inspectorul şcolar general adjunct Dan Gheorghiţă, din cadrul IŞJ Brăila.
În schimb, balanţa se înclină în favoarea copiilor de gimnaziu când vine vorba de nota la purtare. În rândul celor din clasele I-VIII, sunt doar 212 copii care au avut de suferit de pe urma nerespectării anumitor regulamente ale şcolii şi au încheiat semestrul I cu note sub 7 la purtare. La liceu, 398 elevi au avut medii sub 7 la purtare. Motivele au fost diverse: ba au acumulat foarte multe absenţe nemotivate, ba nu au respectat regulamentul şcolii. "Conform regulamentului, în cadrul învăţământului obligatoriu, la 10 absenţe nemotivate la sfârşitul semestrului se scade un punct la purtare. În cazul elevilor de clasele a XI-a, a XII-a şi a XIII-a, adică atunci când învăţământul nu mai e obligatoriu, dacă aceştia depăşesc 40 de absenţe nemotivate, sunt exmatriculaţi. În general, mediile la purtare mai mici de 7 ale elevilor din învăţământul obligatoriu, până în clasa a X-a, se datorează numărului mare de absenţe nemotivate, pentru abateri disciplinare făcute în interiorul şcolii sau în afara unităţii şcolare sau nerespectarea de către aceştia a reglementărilor stipulate în regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a regulamentelor de ordine interioară. Toate mediile scăzute sub 7 la purtare se hotărăsc în Consiliul Profesoral al clasei, după care se dirigintele prezintă situaţia în Consiliul Profesoral al unităţii de învăţământ", ne-a explicat inspectorul general adjunct Dan Gheorghiţă.
Luni, elevii se întorc la şcoală, după vacanţa intersemestrială care a durat o săptămână.

 
Categorie articol: 

Comentarii