Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Liceenii, invitaţi la un concurs de mini-filme

Elevii, împreună cu profesorii lor de informatică, geografie, istorie, limba română şi limbă modernă trebuie să realizeze filmuleţe de zece minute sau prezentări în power point de maxim 15 slide-uri, care să prezinte oraşul Brăila într-o limbă modernă. Poate fi aleasă o limbă modernă dintre cele menţionate în regulament: engleză, franceză, spaniolă, italiană, germană sau rusă.
Cele mai atractive şi mai coerente lucrări vor fi selectate pentru a construi un pachet de prezentare a oraşului sau judeţului Brăila. Acest pachet va fi prezentat Primăriei Brăila, care va premia realizatorii şi va putea utiliza materialele în orice context ulterior adecvat temei. Materialul cu filmuleţele respective va fi prezentat şi comunităţii, cu diferite prilejuri, în luna decembrie. "Proiectul îşi propune să dezvolte la adolescenţi trei competenţe cheie: de comunicare în limbile străine, de utilizare a noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţie şi de exprimare artistică. De asemenea, proiectul urmăreşte să motiveze elevii în vederea cunoaşterii, înţelegerii şi explorării spaţiului brăilean", a explicat inspectorul şcolar general adjunct Romeo Mocanu.
Compoziţiile vor fi depuse la secretariatul Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, pe CD, cu menţiunea "Pentru Concursul «Brăila în ochii adolescenţilor»", până pe 16 noiembrie 2009. CD-ul trebuie însoţit de o adresă de înaintare din partea şcolii, care va cuprinde numele realizatorilor, inclusiv clasa şi profilul, şi numele profesorului îndrumător. Fiecare compoziţie va avea un singur profesor îndrumător. Jurizarea se va realiza în perioada 23-27 noiembrie, la sediul IŞJ. Din juriu vor face parte profesori de limbi străine, inspectori şcolari şi reprezentanţi ai partenerilor din proiect. Cele 20 de lucrări selectate vor fi anunţate pe 30 noiembrie.
Criteriile care vor fi luate în considerare la evaluarea filmuleţelor sunt: relevanţa prezentării din punctul de vedere al respectării temei, unitatea compoziţiei şi diversitatea mesajelor, coerenţa secvenţelor, utilizarea registrului de comunicare adecvat compoziţiei, originalitatea abordării aspectelor surprinse, respectarea cerinţelor regulamentului.




Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii