Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Labirintul admiterii la liceu (IX)

In fiecare an, pentru a ajuta elevii de clasa

a VIII-a, publicam numarul de locuri, pe specializari, de la toate unitatile de invatamint liceal. De aceasta data, pentru fiecare

specializare vom prezenta si disciplinele cele mai importante care se studiaza, meseriile pe care le obtin elevii la finalizarea anilor de

studii.

Filiera vocationala

Filiera vocationala este potrivita pentru elevii care au inclinatii catre un anumit domeniu de

activitate. Vocatia se manifesta ca o tendinta dominanta sau ca o nevoie profunda a persoanei de a efectua un anumit tip de activitate,

reprezinta "chemarea" spre indeplinirea unei activitati socio-profesionale. Studiile la aceasta filiera se finalizeaza cu obtinerea

atestatului, care da drept de practica absolventului in domeniul urmat. Profilul pedagogic ofera elevilor doar doua alternative in acest an.

Ei pot obtine calificarile Instructor animator, instructor pentru activitatile extrascolare, si Bibliotecar documentarist. Pentru aceste doua

specializari se vor forma doua clase la liceul "Perpessicius", clase care nu au existat pina acum, deci nu se vor putea oferi ultimele medii

de admitere de anul trecut. La aceste specializari accentul se pune pe aria curriculara "Limba si comunicare", in care intra disciplinele:

limba si literatura romana, doua limbi moderne si limba latina. Acestora li se aloca saptaminal cite noua ore in ciclul inferior al liceului.

Pentru aprofundarea lor se poate apela la optionale. Matematica se studiaza doar doua ore pe saptamina. Accesul la o astfel de specializare

se face pe baza unor probe eliminatorii de aptitudini muzicale si coordonare mortica, proba de investigare a capacitatii de a comunica si a

dictiei evaluate prin calificative admis/respins.

Specializarea - Bibliotecar documentarist

Bibliotecarul isi desfasoara

activitatea in biblioteci sau centre de informare. Munca lui consta in oferirea de servicii, in descoperirea a ceea ce ii intereseaza pe

cititori, in selectarea revistelor si a altor publicatii care apar in biblioteca. De asemenea, bibliotecarul achizitioneaza publicatii,

stabileste contacte cu editurile, tine cataloage cu publicatiile din biblioteca, imprumuta carti si ofera servicii de consultanta pe baza

solicitarii cititorilor. Profesia de biblioteca este strins inrudita cu cea de arhivar si de bibliograf. In cadrul acestei specializari un

numar mare de ore se vor studia: limba si literatura romana, psihologie, pedagogie, educatie fizica si practica de specialitate. Se recomanda

sa opteze pentru aceasta specializare cei care au aptitudini generale de invatare si de comunicare la nivel ridicat.

Specializarea -

Instructor animator, instructor pentru activitati extrascolare

Instructorul pentru activitati extrascolare se ocupa in principal cu

organizarea muncii de rutina din cadrul localului de educatie, se asigura de respectarea reglementarilor scolare, organizeaza activitatea

copiilor si timpul lor liber. Se dezvolta anumite aptitudini si abilitati ale copiilor in diferite activitati fizice, mentale, muzicale,

artistice sau de lucru manual. Atributiile instructorului sint acelea de a conduce diferite grupe de copii, organizindu-le excursii si

calatorii, evenimente culturale. In cadrul scolii monitorizeaza si indruma calitatile copiilor, aptitudinile lor si le asculta opiniile.

Acorda o atentie speciala unor copii, dindu-le sfaturi si ajutor in caz de nevoie. Instructorul mai poate fi specializat in educarea copiilor

cu cerinte educative speciale.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii