Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ITM Brăila, amenzi de peste 4,5 miliarde lei vechi într-o singură lună

• 220 de angajatori au fost verificaţi în noiembrie, de către inspectorii în muncă • au fost depistate 22 de persoane care munceau “la negru” sau care munceau mai mult decât programul prevăzut în contractul part-time

 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila a luat cu asalt firmele brăilene, în noiembrie. Au fost controlaţi 220 de agenţi economici, iar în urma neregulilor depistate au fost aplicate amenzi în valoare totală de 459.000 lei. Cele mai mari sancţiuni au fost în domeniul relaţiilor de muncă, 439.000 lei, în timp ce în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă amenzile sunt în valoare de 20.000 lei. În urma controalelor din noiembrie, au fost depistate 22 de persoane care lucrau “la negru” ori munceau în afara programului part-time prevăzut în contract.

Printre deficienţele constatate în urma verificărilor, ITM Brăila aminteşte: primirea la muncă a unei persoane fără a avea forme legale deîncadrare, netransmiterea contractelor individuale de muncă (CIM) în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, persoane depistate la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul CIM cu timp parţial, nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară, nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal, neevidenţierea timpului de muncă efectuat de salariaţi, neutilizarea EIP din dotare corespunzător activităţii desfăşurate, neasigurarea unei instruiri adecvate în domeniul securităţii şi sănătăţii pentru toţi lucrătorii, neefectuarea controlului medical la angajare, semnalizarea riscurilor de accidentare necorespunzătoare.

“De asemenea, în perioada de referinţă s-au desfăşurat următoarele acţiuni: acţiuni de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la angajatorii din domeniul «Activităţi de investigaţie şi protecţie» - CAEN 80; acţiune de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor - cod CAEN 41, 42, 43; acţiune de control pentru verificarea modului în care angajatorii care desfăşoară activităţi de transport şi distribuţie energie electrică, respectă prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la lucrările de mentenanţă sau la intervenţiile ocazionale; acţiune de informare referitoare la bunele practici europene privind verificarea evaluării riscurilor din perspectiva de vârstă şi gen, precum şi de prevenire a afecţiunilor musculo-scheletice şi a riscurilor psihosociale; acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din microîntreprinderi (1-9 lucrători); Campanie Naţională privind verificarea respectării prevederilor referitoare la autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, conform HG nr. 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată într-un comunicat de presă emis de ITM Brăila.
Categorie articol: 

Comentarii