Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ISU Brăila, în lupta contra dezastrelor naturale

Luni, 13 octombrie, cu ocazia Zilei Internaţionale pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dunărea" Brăila va organiza o zi a porţilor deschise, la sediul unităţii, de pe Bdul. Dorobanţilor. Vizitatorii vor primi informaţii legate de riscurile generatoare de dezastre naturale şi regulile de comportare în momentul producerii acestora. Totodată, se va face o prezentare a mijloacelor de intervenţie în caz de dezastre şi modul de utilizare a acestora.
Vizitatorii vor primi materiale informative, privind respectarea regulilor minime de prevenire, diminuare şi reducere a riscurilor potenţial generatoare de dezastre. Vizitarea sediului ISU va fi posibilă între orele 10.00 şi 14.00.
Tot luni, 13 octombrie, în zona "Bricostore" de la "Promenada Mall" va fi instalat un punct de informare, în scopul instruirii populaţiei privind riscurile naturale existente la nivelul judeţului Brăila şi modul de comportare în cazul producerii lor.
Riscurile naturale la nivelul judeţului Brăila sunt reprezentate de fenomene meteorologice periculoase (furtuni, inundaţii, secetă, îngheţ) şi fenomene distructive de origine geologică (alunecări de teren şi cutremure de pământ). Apărarea împotriva riscurilor implică în primul rând cunoaşterea lor. Este cunoscut faptul ca 90% din toate calamitatile naturale sunt legate de vreme, climă şi apă. Statistica din ultimul deceniu arată că numarul total de calamitaţi naturale, inclusiv cele hidrometeorologice, au o tendinţă de creştere atât după intensitate cât si după frecvenţa lor. Aceasta duce la creşterea pagubelor materiale şi a numărului de victime omeneşti.
Potrivit Rezoluţiei 64/200, din 21 decembrie 2009, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, 13 octombrie a fost desemnată Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Natural, ca mijloc de promovare a unei culturi globale cu privire la reducerea efectelor acestor fenomene, inclusiv prevenirea, atenuarea efectelor şi pregătirea împotriva dezastrelor.
Anul acesta, Biroul Naţiunilor Unite pentru Reducerea Riscului Dezastrelor îndreaptă atenţia către persoanele vârstnice, considerându-se că trebuie să se ţină cont de gradul în care un individ de vârsta a treia este capabil să efectueze diferite activităţi cotidiene.

 
Categorie articol: 

Comentarii