Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Investiţie de peste 1,8 milioane de lei în depistarea pierderilor de apă

Operatorul public de apă-canal-epurare - CUP "Dunărea" Brăila - pregăteşte o achiziţie importantă cu finanţare prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu: cumpără echipamente pentru măsurarea debitelor şi localizarea pierderilor de apă care vor fi utilizate pentru operarea eficientă a sistemelor de apă şi canalizare de pe teritoriul întreg judeţului, inclusiv municipiu.
Contractul are o valoare estimată de 1,84 milioane lei fără TVA şi este împărţit în 4 loturi: Lot 1- Debitmetre portabile, Lot 2 - Echipamente pentru detectare conducte subterane, Lot 3 - Echipamente pentru localizare pierderi de apă şi Lot 4 - Debitmetre cu transmisie prin cablu.
Mai detaliat, lista de cumpărături arată astfel: la Lotul 1 este vorba despre 2 debitmetre portabile (valoarea estimată fără TVA - 196,140 lei), la Lotul 2 este vorba despre un locator de trasee şi două georadare portabile (cu o valoare estimată de 1.244.561 lei, fără TVA), la Lotul 3 este vorba despre 31 de echipamente de localizare a pierderilor de apă (valoare estimată, fără TVA - 31.874 lei) şi, în fine, la Lotul 4 se urmăreşte achiziţia a 133 debitmetre cu transmisie prin cablu cu o valoare estimată de aproape 370.000 lei, fără TVA.
Firmele interesate de această achiziţie publică trebuie să constituie o garanţie de participare de 3.900 lei la Lotul 1, 24.800 lei la al doilea lot, 630 lei pentru al treilea şi 7.380 pentru ultimul. În ce priveşte capacitatea economică şi financiară, ofertanţilor li se impune un prag minim privind media cifrei de afacere globală în ultimii 3 ani: Lot 1 - 380.000 lei, Lot 2 - 2.480.000 lei, Lot 3 - 60.000 lei şi Lot 4 - 720.000 lei (toate sumele sunt fără TVA). De asemenea, trebuie să prezinte şi lista livrărilor de produse similare în ultimii 3 ani, cu valori minime diferenţiate pe loturi.
Pentru atribuirea contractului se merge pe varianta "licitaţie deschisă" cu unic criteriu de selecţie "preţul cel mai scăzut". Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 17 septembrie, iar cel pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare - 23 septembrie, ora 10.00, două ore mai târziu ofertele urmând a fi deschise la sediul autorităţii contractante.
Aşa cum am precizat, contractul se înscrie într-un proiect finanţat cu fonduri europene, este vorba despre POS-ul de Mediu - Axa 1, 2007 - 2013.

 
Categorie articol: 

Comentarii