Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Intravilanele pe zonele Făurei şi Însurăţei, preţuri în stagnare

• şi în acest an, terenurile intravilane au valori de circulaţie în relativă stagnare, “presărate” pe alocuri de mici creşteri • evident, cele mai bine cotate sunt terenurile din cele două oraşe, 35 lei/mp • în anumite comune, cotaţia terenurilor este în uşoară scădere

 

În primele episoade au fost prezentate preţurile informative de circulaţie a apartamentelor, caselor, spaţiilor comerciale şi o parte din terenurile intravilane. În ediţia de astăzi, continuăm seria acestor materiale cu prezentarea cotaţiilor pentru terenurile intravilane arondate oficiilor de cadastru Însurăţei şi Făurei.

Potrivit Codului Fiscal, Camerele Notarilor Publici îşi actualizează anual expertizele privind valoarea de circulaţie a bunurilor imobile care vor fi comunicate la structurile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice precum şi la Oficiile de Cadastru, rapoartele reprezentând pentru aceste instituţii instrumente de lucru. Astfel, la solicitarea Camerei Notarilor Publici, Corpul Experţilor Tehnici din România a reactualizat preţurile de referinţă pentru imobile ce pot face obiectul unor contracte de vânzare-cumpărare, preţuri în funcţie de care vor fi încasate taxele notariale de timbru. 

Aşa cum rezultă din raportul de evaluare realizat de către Corpul Experţilor Tehnici în cazul judeţului Brăila, valoarea terenurilor extravilane este dependentă de aspecte precum mărimea suprafeţei, gradul de compactitate, caracteristicile solului, proprietăţile fizice, notele de bonitare, coeficienţii de potenţare, dreptul de proprietate, asigurarea utilităţilor, precum şi vecinătăţi.

Cele mai scumpe terenuri, după cum se poate observa din cele două tabele alăturate, sunt cele din plin centrul celor două oraşe, adică Făurei şi Însurăţei, valoarea de circulaţie fiind de 35 lei/mp. Cu titlu de comparaţie, anul trecut cotaţia în cazul Făureiului a fost de 30 lei/mp, aşadar avem, o creştere cu 5 lei/mp, iar la Însurăţei valoarea a rămas neschimbată.

Reamintim că listele cu noile preţuri au intrat în vigoare pe 8 martie.
Categorie articol: 

Comentarii