Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Instalaţii solare pentru spitale, de peste 3,5 milioane lei

Spitalul Judeţean Brăila şi Maternitatea îşi vor putea prepara, pe viitor, apa caldă menajeră, cu ajutorul unor instalaţii solare pe care intenţionează să le achiziţioneze Consiliul Judeţean. Autoritatea contractantă a lansat de curând în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) licitaţia publică pentru furnizarea, montajul utilajelor tehnologice şi lucrările accesorii ale acestor instalaţii solare. Valoarea estimată a contractului de furnizare, montaj utilaje, echipamente tehnologice şi execuţie lucrări construcţii este de 3.510.301 lei, fără TVA, pentru cele trei loturi reprezentând Spitalul de Obstetrică-Ginecologie, Spitalul Judeţean de Urgenţă, pavilioanele A, respectiv B. Defalcat pe loturi, cea mai mică valoare estimată este cea de la Maternitate, de 950.817,00 lei fără TVA, în timp ce la fiecare dintre pavilioanele Judeţeanului, valoarea estimată este de 1.279.742,00 lei, fără TVA. Termenul garanţiei de bună execuţie a contractului, pentru fiecare lot în parte, este de 3 ani de data procesului de verbal încheiat la terminarea lucrărilor şi cuprinde atât instalaţiile solare cât şi lucrările aferente acestora.
Firmelor interesate li se solicită cifra de afaceri medie anuală pe ultimii 3 ani, realizată de ofertantul individual sau ofertanţii asociaţi prin cumul, de minimum 1.800.000 lei fără TVA, pentru lotul 1 şi de câte 2.400.000 lei fără TVA pentru loturile 2 şi 3. Licitaţia publică are criteriu unic "preţul cel mai scăzut" şi este programată pentru finele lunii octombrie. Concret, termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare expiră la 24 octombrie 2011, ora 10.00, iar două ore mai târziu se deschid plicurile cu oferte.
Categorie articol: 

Comentarii