Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Inca doua zile de inscriere la concursul pentru sefia CCD

In perioada 18 ianuarie - 2 februarie, cei interesati se pot inscrie la concursul pentru ocuparea functiei de director al Casei Corpului Didactic. Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa fie absolvent al unei institutii de invatamint superior de lunga durata, sa fie titular in invatamint si sa aiba gradul didactic I sau titlul stiintific de doctor, sa aiba o vechime de cel putin opt ani, din care cel putin patru in ultimii zece, sa fi obtinut calificativul foarte bine in ultimii patru ani, sa aiba recomandare din partea Consiliului Profesoral, este apt din punct de vedere medical, iar la data sustinerii concursului are virsta cu cel putin patru ani mai mica decit virsta maxima de pensionare. Dosarul se depune la inspectorul responsabil cu resursele umane si trebuie sa contina: cerere de inscriere, CV redactat dupa modelul european, copii, certificate conform cu originalul de catre conducerea unitatii de invatamint ale certificatului de nastere, de casatorie, actului de titularizare, adeverintelor de acordare a gradelor didactice, carnetului de munca, actelor de studii - copii legalizate, adeverinta de vechime, adeverinte cu calificativele din ultimii patru ani, adeverinta medicala, declaratie pe proprie raspundere ca nu a desfasurat politie politica, cazier judiciar si oferta manageriala.
Concursul se va da din legislatie scolara, management educational si administrativ si limba straina aleasa de candidat si va avea trei probe, una de evaluare a CV-ului, alta de sustinere a unui test grila si utilizarea calculatorului si interviul de sustinere a ofertei manageriale. Punctajul minim de promovare a concursului este de 105 puncte. Concursul se va desfasura la Ministerul Educatiei in perioada 19 - 23 februarie.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii