Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Impunerea in sistem real pe anul 2009

Contribuabilii care opteaza pentru determinarea venitului net in sistem real trebuie sa depuna, la organul fiscal competent, pana la 31 ianuarie 2009, o cerere si o Declaratie privind venitul estimat. Optiunea de a determina venitul net in sistem real presupune, in principiu, ca venitul net se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile aferente realizarii venitului.
Pot opta pentru stabilirea venitului net in sistem real contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, impusi pe baza de norme de venit, cei care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala, din activitati agricole sau din cedarea folosintei bunurilor (sub 5 contracte de inchiriere).
Optiunea de a determina venitul in sistem real se poate face pana la data de 31 ianuarie, in cazul contribuabililor care au desfasurat o activitate si in anul precedent, prin depunerea unei Cereri la organul fiscal competent. Totodata, cei care opteaza pentru aceasta modalitate de stabilire a venitului net trebuie sa depuna si o Declaratie privind venitul estimat (Formularul 220), pana la 31 ianuarie.
Optiunea va fi obligatorie pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi si se va considera reinnoita pentru o noua perioada daca nu se depune o cerere de renuntare.
In cazul in care activitatea incepe in cursul anului fiscal, Cererea trebuie depusa in termen de 15 zile de la inceperea activitatii. Renuntarea la optiune se poate face prin depunerea unei cereri, tot in acest termen, adica pana la 31 ianuarie. Trebuie mentionat faptul ca renuntarea se poate face numai dupa expirarea perioadei de doi ani, prevazute de Codul Fiscal.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii