Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Guvernul a aprobat înfiinţarea Agenţiei Naţionale a îmbunătăţirilor Funciare

, care se desfiinţează la data semnării protocolului de predare - preluare

Agenţia Naţională a îmbunătăţirilor Funciare este instituţie publică, are personalitate juridică, funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) şi are în structură filiale judeţene fără personalitate juridică, potrivit unui comunicat emis ieri de MADR.
Personalul ANIF este preluat de agenţie în conformitate cu prevederile legale, în limita a maximum 1.500 de posturi. În prezent, Administraţia Naţională a îmbunătăţirilor Funciare RA are circa 5.100 de salariaţi.
Conducerea agenţiei este asigurată de directorul general şi de directorul general adjunct, numiţi prin ordin al ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
"Actul normativ introduce taxa de îmbunătăţiri funciare, denumită taxa IF ca sursă pentru acoperirea cheltuielilor agenţiei pentru administrarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare. Această taxă este plătită de către beneficiarii terenurilor deţinute în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinţă în amenajările de îmbunătăţiri funciare sau în afara acestora, care beneficiază direct sau indirect de lucrările de îmbunătăţiri funciare pentru administrarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare", se arată în comunicat.
Categorie articol: 

Comentarii