Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Grădiniţele şi şcolile primesc căldură în sistem centralizat

* au mai rămas aproximativ 12.000 de apartamente racordate sistemului de termoficare *

Operatorul brăilean de termoficare, SC "CET" SA, aflat în subordinea municipalităţii, a pornit cazanele şi furnizează deja energie termică unităţilor de învăţământ racordate la sistem precum şi la câteva asociaţii de proprietari care au cerut în mod expres căldură. "Agenţii economici şi asociaţiile de proprietari care au solicitat începerea furnizării energiei termice primesc deja căldură în sistem centralizat. Este vorba, în principal, de unităţi de învăţământ, gen grădiniţe şi şcoli, iar în ce priveşte asociaţiile de proprietari solicitările au venit din blocurile unde sunt contorizări individuale", a explicat directorul SC "CET", Ionel Păraşcu, adăugând că lista doritorilor este deschisă.

Practica furnizării căldurii către clienţii care solicită în scris este una mai veche, menită să nu mai forţeze asociaţiile de proprietari să primească energie termică. Metoda a dat cât de cât roade pentru că asociaţiile care au rămas fidele sistemului local de încălzire centralizată s-au învăţat şi solicită singure căldură atunci când proprietarii de apartament se hotărăsc în acest sens.

Cea mai recentă evaluare a numărului de clienţi arată că au mai rămas racordate undeva la circa 12.000 de apartamente în Brăila, dintr-un total de circa 52.000 existente în oraş. Legat de datorii, trebuie precizat că Asociaţiile de Proprietari rămân în continuare cele mai mari restanţiere la plata facturilor la încălzire. La acest moment, valoarea datoriilor acestora se ridică la 70 miliarde de lei vechi, fără a mai pune la socoteală şi penalităţile.

Ajutoarele pentru încălzire se acordă mai restrictiv în acest sezon rece

Prin act normativ aprobat de Guvern, şi în acest an familiile sau persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică, gaze naturale sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pot beneficia de ajutoare pentru încălzirea locuinţei. Există însă şi o condiţie majoră: aceea ca venitul lunar pe membru de familie să nu depăşească 786 lei în cazul familiilor care utilizează energie termică şi 1.082 lei în cazul persoanelor singure respectiv 615 lei în cazul familiilor care folosesc pentru încălzire gaze naturale, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri. Prin Hotărâre a Consiliului Local Municipal a fost ridicat plafonul veniturilor persoanelor care folosesc pentru încălzirea locuinţei energie termică până la 1.000 lei pentru familii şi până la 1.300 lei pentru persoanele singure.

Ajutoarele pentru acoperirea integrală sau a unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, ce se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială. Pentru a beneficia de perioada integrală de sprijin financiar la încălzirea locuinţei, familiile sau persoanele singure trebuie să depună cerere şi declaraţie până la data de 20 noiembrie 2011. Sunt excluse de la ajutor, persoanele care deţin în proprietate sau prin închiriere, concesiune, comodat etc clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu. De asemenea, nu primesc ajutor nici proprietarii de mijloace de transport - autoturisme care depăşesc 1.600 cmc, autoutilitare -, ori cei care au depozite bancare de peste 30.000 lei. Lista tuturor bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei se află afişată la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială, B-dul Al. I Cuza, nr.134.
Categorie articol: 

Comentarii