Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Generalul Badalan, prins cu averea "descoperita"

Seful Statului Major General al Armatei Romane, general dr. Eugen Badalan, nu are nici un fel de venit. Asa rezulta din declaratia de avere pe care acesta a dat-o, in luna mai a.c., publicata pe site-ul Ministerului Apararii Nationale. Generalul detine trei terenuri arabile in judetul Braila, plus alte bunuri imobile si mobile, insa nu are nici un venit. De asemenea, seful Armatei Romane are active financiare, recte un depozit in lei la o banca din tara. Nici sotia generalului nu are nici un fel de venit, potrivit aceleiasi declaratii. Generalul a semnat pe propria-i raspundere actul in care se mentioneaza: "prezenta declaratie constituie act public si raspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate". Contactat prin purtatorul de cuvint al MApN, generalul ne-a transmis ca, intradevar, a savirsit "o omisiune regretabila", pe care o va remedia imediat ce se va intoarce din misiune.

Noroc cu mostenirile!

Pe jumatate brailean, seful Statului Major General al Armatei Romane, general dr. Eugen Badalan, are mai multe terenuri in judetul nostru, precum si o casa de locuit si un apartament. De asemenea, generalul Badalan este inscris intr-o grupa de vinatoare a AJVPS Braila, la fel ca si fiul sau, Stefan- Alin Badalan. Spre surprinderea noastra, in momentul in care am incercat sa verificam declaratia de avere a generalului, am constatat ca acesta nu a declarat nici veniturile proprii, dar nici pe acelea ale sotiei, desi, conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.14/ 3 martie 2005- privind modificarea formularelor pentru declaratia de avere si pentru declaratia de interese, era obligat sa o faca. Badalan a declarat pe propria-i raspundere, la 5 mai a.c, ca impreuna cu familia (sotul/ sotia si copiii aflati in intretinere) detine urmatoarele active si datorii: bunuri imobile: un teren arabil in suprafata de 6,3 ha, in judetul Braila, mostenit in 1995, un teren arabil de 3 ha, de asemenea in judetul Braila, mostenit de sotie in 1999 si un teren arabil, tot in Braila, de 14 ha, mostenit in 2002 de sotie. Generalul mai detine un apartament de 121 mp, in Bucuresti, impreuna cu sotia, dobindit, in 1999, prin cumparare, un apartament de 56 mp, in Braila, mostenit de sotie in 1999, o casa de locuit in suprafata de 171 mp, cumparata in 2002, in Braila, si o casa de vacanta de 90 mp, in Busteni - jud. Prahova, construita, in 2003, pe un teren concesionat. Badalan nu a mentionat valorile de impozitare nici pentru terenuri, nici pentru imobile. La sectiunea "Bunuri mobile" generalul a trecut un autoturism marca Volkswagen, fabricat in 2001. Seful Armatei nu a scris nimic la rubrica "Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal sau altele asemenea, a caror valoare insumata depaseste 5.000 euro". Nici bunuri mobile a caror valoare sa depaseasca 1000 de euro nu are Badalan. In schimb, acesta are un depozit la BCR- Filiala Bucuresti, in valoare de 258.000.000 lei vechi, deschis nu se stie cind, fiindca titularul declaratiei a omis sa treaca anul formarii depozitului. Generalul nu are nici plasamente, investitii directe, nu are datorii, nici cadouri si avantaje n-a primit, asa cum nu are nici venituri realizate in ultimul an fiscal. Astfel, generalul n-a omis sa declare doar veniturile din salarii, ale sale si ale sotiei, ci si veniturile din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, din investitii, din pensii, din activitati agricole etc. La finele actului respectiv, se arata: "prezenta declaratie constituie act public si raspund, potrivit legii penale, pentru inexactitate sau caracterul incomplet al datelor mentionate". Culmea, ministrul Apararii Nationale, Teodor Atanasiu, si-a declarat veniturile. Am incercat sa obtinem si punctul de vedere al generalului Badalan, insa ni s-a spus ca acesta este plecat in misiune la Cincu, motiv pentru care am apelat la purtatorul de cuvint al Ministerului Apararii Nationale, col. Cristinel Ghiga, pentru a afla opinia sefului Statului Major General: "Exista, intradevar, in declaratia de avere a domnului general o omisiune regretabila. L-am informat pe domnul general si asa mi-a comunicat dumnealui, ca este vorba despre o omisiune regretabila, insa imediat ce se va intoarce din misiune o va remedia. Ar fi vrut sa ne transmita noua sa modificam declaratia, insa actul trebuie semnat". Vom reveni, dupa ce generalul Badalan va binevoi sa-si completeze legal declaratia de avere.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii