Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Furnizorii de servicii sociale pot primi finantare pentru proiecte de interes national

Incepind din acest an, furnizorii de servicii

sociale acreditati, in conditiile legii, vor putea primi finantari pentru a desfasura proiecte in domeniul protectiei drepturilor persoanelor

cu handicap, precum si in domeniul asistentei sociale a persoanelor virstnice, persoanelor fara adapost si a victimelor violentei in familie.

Finantarea acestor programe de interes national se va realiza din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Muncii,

Solidaritatii Sociale si Familiei, pentru o perioada cuprinsa intre 1 si 3 ani.
Pentru programul de interes national in domeniul

protectiei persoanelor virstnice si a persoanelor fara adapost, pot depune proiecte serviciile publice de asistenta sociala, Directia

Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si furnizorii privati, respectiv asociatii, fundatii si culte religioase. "Furnizorii

pot depune proiecte in nume propriu sau in parteneriat. Toti solicitantii trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute in Ghidul

solicitantului, specific fiecarui program de interes national, care va fi pus la dispozitie de unitatea contractanta, respectiv Ministerul

Muncii, institutie care va organiza si selectia publica de proiecte. Pentru componenta formarii si acreditarii ingrijitorilor la domiciliu

pentru persoanele virstnice, in vederea angajarii acestora de catre autoritatile locale, direct sau prin contractare cu organizatiile

neguvernamentale, urmeaza sa se achizitioneze servicii de formare profesionala, in conditiile legii. Mai multe informatii pot fi gasite in

Monitorul Oficial, partea I, nr.394/08.05.2006", a precizat Veronica Macri, director executiv al Directiei de Munca, Solidaritate Sociala si

Familie Braila.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii