Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Funcţionarii publici vor respect

• ANFP a lansat o campanie de conştientizare menită să aducă o îmbunătăţirii a percepţiei cetăţenilor vizavi de administraţia publică şi angajaţii din aceasta

 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) a anunţat, prin intermediul unui comunicat de presă, că a început o campanie de conştientizare în domeniul eticii, numită “Respecţi. Eşti respectat”. Campania are ca obiectiv general creşterea încrederii populaţiei în administraţia publică prin evidenţierea unei relaţii bazate pe respectul reciproc dintre cetăţeni şi funcţionari publici.

Potrivit ANFP, demersul menit a aduce o imagine mai bună asupra administraţiei publice se va întinde pe o perioadă de 60 de zile calendaristice. Mesajul promovat este “Avem multe în comun, dar şi respectul este important! Respecţi. Eşti respectat”, în timp ce campania are la bază un concept prin care îşi propune să transmită valorile fundamentale ale oricărei relaţii sau interacţiuni umane: respect, încredere şi empatie, prin deschiderea şi încurajarea unui dialog între oameni, nu între funcţii sau poziţii ierarhice.

“Campania şi, implicit, materialele suport se aşteaptă a contribui pozitiv la creşterea gradului de conştientizare a faptului că o atitudine corectă a persoanelor în relaţia cu interlocutorul (funcţionarii publici în relaţia cu cetăţenii, funcţionarii publici în relaţia cu colegii şi cetăţenii în relaţia cu funcţionarii publici) formează premisele unor comportamente bazate pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate, protejează onoarea, reputaţia şi demnitatea persoanelor şi conduce la rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor, limitând considerabil oportunitatea şi posibilităţile de manifestare a unor comportamente lipsite de integritate”, se arată în comunicatul de presă emis de ANFP.
Categorie articol: 

Comentarii