Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

A fost prelungit termenul de solicitare a subvenţiei pentru laptele de vacă

În consecinţă, termenul de efectuare a controlului la faţa locului va fi prelungit până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, în vederea facilitării verificării faptice a existenţei vacilor de lapte în locaţiile menţionate în cererea de solicitare. De acest sprijin comunitar pot beneficia crescătorii de vaci de lapte, persoane fizice, persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale.
Beneficiarii din judeţul nostru trebuie să depună cererea aferentă fiecărei exploataţii la centrul APIA Brăila. Condiţiile de acordare a acestui sprijin financiar european sunt: deţinerea unui efectiv cuprins între 2 şi 15 capete vaci de lapte pe exploataţie; înregistrarea beneficiarului în sistemul de administrare a cotelor de lapte; înscrierea în Registrul Naţional al Exploataţiilor a efectivului de vaci de lapte; menţinerea în exploataţie a efectivului de vaci de lapte până la data efectuării plăţii; şi nu în ultimul rând situarea exploataţiei în zonele defavorizate din România. Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate poate atrage, după caz, reducerea sau chiar excluderea de la plata ajutorului specific ori aplicarea de penalităţi.
Dosarul trebuie să conţină alături de cererea de subvenţie o copie a documentului de identitate a solicitantului, o copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte şi copie document coordonate bancare.
Pentru această măsură este alocat un plafon maxim de 22,4 milioane de euro.
Categorie articol: 

Comentarii