Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

A fost modificata Legea societatilor comerciale

Legea de aprobare a OUG nr. 52/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale si pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului a fost promulgata si va intra in vigoare dupa publicarea in Monitorul Oficial.
Unul dintre amendamente, care se refera la reducerea capitalului social, stabileste ca "la cererea creditorilor societatii, ale caror creante sunt anterioare publicarii hotaririi, instanta poate obliga societatea la acordarea de garantii adecvate daca, in mod rezonabil, se poate aprecia ca reducerea capitalului social afecteaza sansele de acoperire a creantelor, iar societatea nu a acordat garantii creditorilor (...)". Potrivit art. 208 din Legea nr. 31/1990, reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotarirea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Conform aceluiasi articol, creditorii societatii, ale caror creante sint anterioare publicarii hotaririi, sint indreptatiti sa obtina garantii pentru creantele care nu au devenit scadente pina la data respectivei publicari. De asemenea, creditorii au dreptul de a se opune acestei hotariri.
OUG nr. 52/2008 a reglementat fuziunea transfrontaliera intre societati comerciale inmatriculate sau avind sediul social ori administratia centrala in state membre UE. Realizarea unei fuziuni transfrontaliere are ca efect crearea fie a unei societati comerciale cu sediul social in Romania (persoana juridica romana sau societate europeana cu sediul in Romania), fie a unei societati comerciale cu sediul social intr-un alt stat membru (societatile romane fiind doar societati participante la fuziune, absorbite de societatea rezultanta - societate existenta sau nou infiintata). Fuziunea transfrontaliera presupune parcurgerea unor etape procedurale: intocmirea unui proiect comun de fuziune, a unor rapoarte specifice, evaluarea proiectului de catre unul sau mai multi experti independenti, aprobarea hotaririi de catre toate societatile participante, efectuarea formalitatilor de publicitate cu privire la proiectul de fuziune si la hotarirea de fuziune, radierea societatilor absorbite.
De asemenea, Ordonanta de Urgenta a stabilit o serie de noi obligatii ale judecatorului delegat si ale Oficiului Registrului Comertului, pentru preluarea unor atributii de cooperare cu institutiile similare din celelalte state membre in care isi au sediul societatile participante la fuziune, pentru verificarea legalitatii procedurilor. Ordonanta de Urgenta nr. 52/2008 a mai introdus un set minimal de prevederi destinate sa asigure aplicarea directa a regulamentelor comunitare privind statutul societatii europene si a societatii cooperative europene.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii