Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

A fost demarat procesul de preluare a datelor din carnetele de munca

De curind, la nivelul Casei Judetene de Pensii (CJP) Braila a fost demarat procesul de preluare a datelor din carnetele de munca ale asiguratilor, pentru perioada de cotizare anterioara datei de 1 aprilie 2001. Procesul va conduce la preluarea In baza de date a Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale a stagiilor de cotizare si, implicit, va pune la dispozitia asiguratilor, anterior pensionarii, informatiile referitoare la stagiile ce vor fi luate In calcul la stabilirea pensiei. Conform actului normativ, vor fi preluate doar datele din carnetele de munca ale persoanelor aflate in activitate in acest moment, nu si cele ale pensionarilor.
"Procesul a fost demarat cu preluarea datelor din carnetele de munca aflate in evidenta Inspectoratului Teritorial de Munca Braila si va continua cu cele ale institutiilor bugetare. In acest sens, au fost facute demersuri la Inspectoratul Scolar Judetean, Directia Generala a Finantelor Publice si Directia Agricola, sa pregateasca documentatia necesara. Institutia noastra va intocmi un grafic de preluare de la acestia a carnetelor de munca, tinindu-se cont si de capacitatea de prelucrare a datelor. In aceasta activitate sint implicati 26 de operatori si 4 verificatori, care trebuie sa preia 850 de pozitii pe zi. Acest lucru inseamna aproximativ 1.500 de carnete de munca introduse in calculator, pe saptamina. Pina in acest moment, angajatii au reusit preluarea datelor din peste 3.000 de carnete de munca", a precizat Madalina Arhire, coordonatorul activitatii.
Astfel, persoanele fizice si juridice care detin sau pastreaza carnete de munca sint obligate sa puna aceste documente la dispozitia CJP Braila. Carnetele trebuie sa fie completate cu toate Inscrisurile pina la data de 1 aprilie 2001 si sa fie certificate de autoritatile abilitate. Carnetele de munca vor fi Insotite de copia actului de identitate al titularului, din care sa rezulte codul numeric personal. Dupa Incheierea operatiunii de Inregistrare a datelor, carnetele de munca, In original, se vor restitui detinatorilor. In prezent, numarul carnetelor de munca existente pe piata muncii, in Braila, este de aproximativ 55.000.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii