Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

A fost înfiinţat Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem

Ministerul Sănătăţii a înfiinţat Registrul Naţional al Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice, pentru ca pacienţii cu boli hematologice maligne, precum leucemia, care necesită tratament prin transplant de celule stem şi care nu au rude compatibile, să aibă şanse mai mari de a face un transplant în ţară. Registrul a fost inaugurat ieri, de către ministrul Sănătăţii, Ionuţ Bazac, acesta fiind primul înscris ca donator. Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoetice va avea 40 de angajaţi şi un Consiliu Stiinţific şi va urmări coordonarea activităţii de donare de celule stem, crearea şi gestionarea unei baze de date privind persoanele care şi-au dat acceptul pentru a dona celule stem. Rolul acestei instituţii este de a găsi donatori compatibili pentru pacienţii care au nevoie de un transplant medular. Registrul va funcţiona ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătăţii şi va putea fi finanţat atât de la bugetul de stat, cât şi din donaţii, sponsorizări şi alte surse, conform legii. Ministerul Sănătăţii arată că existenţa unui Registru de Celule va conduce la realizarea unor economii semnificative în sistemul medical: în România un transplant costă în jurul a 40.000 de euro, în timp ce în centrele medicale din alte ţări acesta poate ajunge la peste 120.000 euro. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Sănătăţii, din anul 2008 şi până în prezent s-au alocat peste 2.100.000 euro pentru tratamentele în străinătate ale persoanelor care suferă de boli hematologice. Numai în 2009, au fost cheltuiţi 1.071.000 euro pentru 18 dosare de tratament. Dacă Registrul Donatorilor ar fi fost funcţional, în aceasta perioadă de 1 an şi jumătate, se estimează o economie de aproximativ 1.200.000 euro. De acum, banii vor rămâne în România pentru acest tip de tratamente.

Anul acesta, la Brăila, s-au alocat 2,8 miliarde de lei pentru 16 bolnavi

La nivelul judeţului Brăila, s-a alocat pentru anul 2009, prin programul naţional de hemofilie, talasemie şi alte boli rare, suma de 285.000 lei, necesară unui număr de 16 bolnavi. La nivel teritorial activitatea registrului se va realiza prin trei Centre de Transplant de Celule Stem: Bucureşti, Timişoara şi Târgu Mureş şi prin opt Centre de Recrutare şi Testare Primară, care se regăsesc în Centrele Regionale de Transfuzie Sanguină din Bucureşti, Cluj, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Târgu Mureş, Timişoara. Donatorii se vor putea înscrie în Registru accesând site-ul MS, prin completarea unui formular medical şi al unuia de consimţământ. Înregistratea efectivă va avea loc după realizarea testelor medicale specifice, urmând ca donarea să fie efectuată doar în momentul în care există o solicitare şi se confirmă compatibilitatea cu pacientul. Ministerul Sănătăţii informează că în 90% dintre cazuri se donează celule stem hematopoietice din sângele periferic, fiind o procedură nechirurgicală, care de obicei nu necesită internare şi care este similară cu donarea de plasmă sau trombocite. Doar în 10% din cazuri este necesară intervenţia chirurgicală din măduva hematogenă, care se execută sub anestezie. Donatorul nu va putea cunoaşte identitatea primitorului şi nici invers. De asemenea, donatorul nu va beneficia de nicio remuneraţie sau alt avantaj. Până acum, în România, mai puţin de 30% dintre pacienţii diagnosticaţi cu boli hematologice maligne şi cu evoluţie severă, care nu pot face autotransplant şi care nu au nici donator înrudit, aveau şanse de a găsi un donator compatibil.

Cum poţi deveni donator de celule stem

Pe site-ul ministerului, la adresa www.ms.ro, a fost inserat un link către Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem, care conţine informaţii utile despre legislaţia în domeniu: ce înseamnă să fii donator, centrele de recrutare şi cele de transplant. Cel care doreşte să se înscrie ca posibil donator trebuie să completeze 2 formulare: un chestionar medical şi altul privind consimţământul. După îndeplinirea acestor formalităţi, persoana va fi contactată sau se poate prezenta din proprie initiaţivă la un centru de recrutare pentru efectuarea testelor şi analizelor specifice, urmând ca, ulterior, să fie înscrisă în baza de date a Registrului şi să devina donator. În momentul în care se probează compatibilitatea cu o persoana bolnavă, din România sau din străinatate, se va face reconfirmarea statutului de donator prin examen clinic şi biologic. Donarea, respectiv recoltarea efectivă are loc doar în momentul în care există un pacient care necesită tratament şi se confirmă compatibilitatea între donator şi pacient.
Categorie articol: 

Comentarii