Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Fonduri europene direct de la Bruxelles

Fondurile pe care Uniunea Europeană le pune la dipoziţia potenţialilor beneficiari români - publici sau privaţi - sunt atât prin axele de finanţare şi programele pe care România le-a negociat cu aceasta şi care pot fi accesate prin Ministerul Fondurilor Europene sau alte autorităţi de management, cât şi direct de la Bruxelles. Domeniile în care Uniunea oferă finanţări directe sunt mediu, educaţie, sănătate, protecţia consumatorului, IMM-uri, cercetare.
Vom aborda în acest articol domeniul Agriculturii, credem unul de mare interes pentru zona Brăilei. Iar la nivelul Uniunii Europene, agricultura şi industria agroalimentară reprezintă 6% din P.I.B., cu aproximativ 15 milioane de întreprinderi în domeniu şi peste 46 de milioane de locuri de muncă.
Prin Politica Agricolă Comună (PAC), Uniunea îşi propune să sprijine o agricultură care să garanteze siguranţa alimentară şi să asigure dezvoltarea durabilă şi echilibrată a tuturor teritoriilor rurale europene, inclusiv în regiunile care se confruntă cu condiţii de producţie dificile. Este de subliniat faptul că în România, doar 7,3 % dintre fermieri au mai puţin de 35 de ani fiind o urgenţă naţională sporirea atractivităţii profesiilor din zona agricolă. Pentru a încuraja reînnoirea generaţiilor în sectorul agricol, PAC prevede mecanisme de ajutor pentru instalare, iar aici un exemplu este bonificaţia de 25% din volumul plăţilor directe acordată tinerilor fermieri, în primii cinci ani de activitate.

„Bucuraţi-vă, este din Europa"

Programul privind promovarea produselor agricole „Bucuraţi-vă, este din Europa" are la bază noua politică de promovare a produselor agricole europene şi a intrat în vigoare la 1 decembrie 2015. Scopul principal al acestuia este să-i ajute pe cei care activează în domeniul agricol să intre pe piaţa internă sau pe pieţele internaţionale.
Pentru finanţarea programelor de promovare, Comisia Europeană a pus la dispoziţia celor interesaţi fonduri a căror valoare a fost de 61 de milioane de Euro în anul 2013 şi care vor atinge valoarea de 200 de milioane de Euro în anul 2019. Mai mult, pentru a veni în sprijinul celor care activează în domeniul agricol, Comisia va finanţa până la 80% din valoarea proiectului şi va reduce birocraţia.
Începând cu acest an, Comisia Europeană publică toate call-urile de proiect, în paralel, pe paginile de internet ale Agenţiei Executive pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură şi Alimente (http://ec.europa.eu/chafea/agri/index_en.html), Chafea, şi pe Portalul participanţilor la cercetare şi inovare al UE. Solicitanţii pot aplica doar on-line, accesând link-ul http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie...
Detaliile pentru acordarea cofinanţării, dar şi priorităţile în ceea ce priveşte acţiunile referitoare la propunerile de programe simple şi multinaţionale pentru ţările din UE, dar şi din afara ei sunt stabilite de Comisia Europeană în programul anual de lucru.
Pentru anul în curs, call-urile au avut termen limită 28 aprilie, însă Comisia va veni cu noi propuneri în perioada septembrie/ octombrie 2016, pe care le va publica în Jurnalul Oficial la începutul anului 2017.
Potenţialii beneficiari pot accesa programele simple, cele propuse de una sau mai multe organizaţii din acelaşi stat membru, gestionate partajat de Comisia Europeană şi statele membre. Ca exemple de cereri de propuneri pentru Programele Simple Anuale 2016 putem menţiona programele de informare şi de promovare care vizează creşterea gradului de conştientizare şi recunoaşterea sistemelor de calitate ale Uniunii, cu un buget de 10 milioane EUR; programe de informare şi de promovare care vizează caracteristicile specifice ale metodelor agricole din Uniune, precum şi caracteristicile produselor agricole şi alimentare europene, cu un buget de 7 milioane EUR;
programe de informare şi de promovare care vizează China, Japonia, Coreea de Sud şi teritoriul vamal al Taiwanului, cu un buget de 12 milioane EUR.
Obiectivul general al programelor simple este informarea, promovarea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol al Uniunii prin: a. creşterea gradului de conştientizare asupra calităţii produselor agricole din Uniune şi a standardelor ridicate de producţie; b. creşterea competitivităţii, a consumului produselor agricole şi alimentare din Uniune şi promovarea acestora atât în interiorul, cât şi în afara UE; c. recunoaşterea şi promovarea sistemelor de calitate ale Uniunii; d. creşterea cotei de piaţă a produselor agricole din Uniune şi a anumitor produse alimentare, în special prin promovarea lor pe pieţele cu potenţial mare de creştere din afara Uniunii;
e. redresarea rapidă în cazul unei tulburări grave a pieţei, a pierderii încrederii consumatorilor sau a altor probleme specifice.
Bugetul total alocat cofinanţării acţiunilor pentru anul 2016 este estimat la 93.650.000 EUR.

Ce înseamnă Program Multinaţional

Un al doilea tip de programe ce pot fi accesate sunt cele multinaţionale. Un Program Multinaţional este acela transmis de cel puţin două organizaţii care formulează propuneri, din cel puţin două state membre. Aceste programe nu sunt valabile pentru produsele din lapte (lactate) sau pe cele din carne de porc, decât dacă acestea sunt asociate cu alte produse.
Exemple de call-uri de proiect pentru Programele Multinaţionale Anuale 2016, cu un buget total de 14,3 milioane EUR:
programe de informare pentru recunoaşterea şi promovarea sistemelor de calitate ale UE; programe de informare şi de promovare a produselor UE în Statele Unite ale Americii şi / sau Canada.
Pentru anul 2016, Comisia Europeană a propus o singură prioritate pentru propuneri de programe multinaţionale: programe multinaţionale pe piaţa internă sau în ţările terţe.
În cadrul acestei priorităţi, un program multinaţional poate ţinti fie piaţa internă, fie ţările din afara UE.
• în cazul punerii în aplicare a unor programe în ţările din afara UE, obiectivul este creşterea competitivităţii şi creşterea consumului produselor agroalimentare din Uniune, creşterea renumelui acestora şi creşterea cotei lor de piaţă în ţările vizate.
• în cazul punerii în aplicare a unor programe pe piaţa internă, obiectivele sunt:
1. recunoaşterea sistemelor de calitate specifice ale Uniunii;
2. evidenţierea caracteristicilor specifice ale metodelor de producţie agricolă din Uniune, în special în ceea ce priveşte siguranţa alimentară, trasabilitatea, autenticitatea, etichetarea, aspectele nutriţionale şi legate de sănătate, bunăstarea animalelor, respectul pentru mediu şi sustenabilitatea, precum şi a caracteristicilor produselor agricole şi alimentare, în special în ceea ce priveşte calitatea, gustul ori diversitatea lor sau tradiţiile asociate lor.
Rezultatele preconizate sunt creşterea nivelului
de recunoaştere de către consumatorii europeni a logo-urilor asociate cu sistemele de calitate ale Uniunii, creşterea competitivităţii şi creşterea consumului produselor agricole şi alimentare din Uniune, precum şi creşterea cotelor lor de piaţă pe piaţa internă.
Cofinanţarea ia forma rambursării unei proporţii specificate din costurile eligibile suportate efectiv şi va cuprinde, de asemenea, o rată forfetară care să acopere costurile indirecte (egale cu 4% din costurile eligibile cu personalul) legate de punerea în aplicare a acţiunii. Solicitantul trebuie să ţină seama de faptul că, în cazul în care primeşte un grant de funcţionare, costurile indirecte nu sunt eligibile.

Condiţii comune

Câteva din condiţiile comune celor două tipuri de programe sunt enumerate mai jos.
Grantul din partea UE este limitat la următoarea rată maximă de cofinanţare:
A. 80% din costurile eligibile ale programului, în cazul programelor pe piaţa internă;
B. 80 % din costurile eligibile ale programului, în cazul programelor efectuate în afara UE;
C. 85% din costurile eligibile ale programului, în cazul unei perturbări serioase a pieţei.
Aceste programe se adresează exclusiv persoanelor juridice sau altor entităţi care nu au personalitate juridică în temeiul dreptului naţional aplicabil, cu condiţia ca reprezentanţii lor să aibă capacitatea de a-şi asuma obligaţii juridice în numele entităţii şi de a oferi garanţii pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii.
Sunt eligibile doar cererile a două sau mai multe entităţi din două sau mai multe state membre UE, iar solicitanţii trebuie să deţină competenţele profesionale şi calificările necesare pentru a realiza acţiunea.
Perioadă de punere în aplicare a proiectului trebuie să fie de cel puţin un an, dar de cel mult trei ani, propunerile trebuie să specifice durata acţiunii, iar solicitanţii trebuie să aibă surse de finanţare stabile şi suficiente pentru a-şi menţine activitatea pe întreaga perioadă de punere în aplicare a acţiunii şi pentru a participa la finanţarea acesteia. Capacitatea financiară a tuturor solicitanţilor va fi evaluată în conformitate cu cerinţele prevăzute de Regulamentul financiar, mai exact Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.
Evaluarea propunerii nu se va efectua dacă contribuţia din partea UE, cerută de solicitant, este mai mică sau egală cu 60 000 EUR sau solicitantul este un organism public. Un alt criteriu de eligibilitate foarte important este acela ca solicitanţii să deţină competenţele profesionale şi calificările necesare pentru a realiza acţiunea.

Surse de documentare: Ghid pentru accesarea fondurilor europene - Cristian Busoi, Mihai Turcanu; http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_ro.html
http://ec.europa.eu/chafea/
http://ec.europa.eu/chafea/health/index.html
http://ec.europa.eu/chafea/consumers/index.html
http://ec.europa.eu/chafea/agri/index_en.html
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy/regulation-post-2015/in...

 
Categorie articol: 

Comentarii