Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Fiscul: Nu uitaţi de raportarea contabilă la semestru!

• termenul limită pentru depunerea Raportărilor contabile la 30 iunie expiră la jumătatea acestei luni

 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Brăila le reaminteşte contribuabililor că, în conformitate cu prevederile în vigoare, operatorii economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri de peste 220.000 lei au obligaţia să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, până cel târziu la data de 16 august a.c., raportările contabile aferente primului semestru al acestui an. Această raportare trebuie să cuprindă o situaţie a activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10), Contul de profit şi pierdere (cod 20); Date informative (cod 30).

“Situaţia contabilă poate fi depusă pe suport de hârtie la registratura unităţilor teritoriale ale M.F.P., dar şi în format electronic (un fişier PDF la care este ataşat un fişier în format .xml), sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată. De asemenea, se pot depune exclusiv online, pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă”, ne-a declarat şeful AJFP Brăila, Mihaela Ciorăşteanu.

Sursa citată a avertizat că, în cazul în care raportarea nu se depune în termenul legal, Legea contabilităţii stabileşte amenzi, în funcţie de numărul de zile de întârziere pornind de la 300 lei până la 4.500 lei, dacă se depăşeşte termenul cu mai mult de 30 de zile.
Categorie articol: 

Comentarii