Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Fiscul ne trimite deciziile de impunere

Deciziile de impunere pentru veniturile obtinute in anul 2005 se vor emite si vor fi transmise contribuabililor pina la data de 30 septembrie. Procedural, diferentele de impozit de plata se achita in
termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere,
perioada in care nu se calculeaza si nu se datoreaza majorari de
intirziere. Daca sint diferente de impozit "zero", nu se mai face
instiintarea, prin posta, a contribuabilului, ci se comunica prin
sistemul de publicitate - afisarea pe pagina de Internet a Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala, iar pe plan local se afiseaza o
lista la Directia Generala a Finantelor Publice (DGFP) Braila.

Diferentele de plata se restituie prin virament bancar

In ceea ce priveste diferentele de impozit de restituit de la bugetul
de stat (diferente stabilite in minus), rezultate din deciziile de
impunere anuala sau dupa compensare, ele se restituie, cu
prioritate, prin virament bancar in contul de card de debit al
persoanelor respective, conturi comunicate de catre banci. Daca o
persoana fizica detine mai multe conturi de card de debit, restituirea
sumelor se face in contul de card deschis la data cea mai recenta.
Diferentele de impozit de restituit mai mici de 5 lei (RON) ramin in
evidenta fiscala, spre a compensa datorii viitoare. Aceste sume se
pot restitui in numerar, numai la solicitarea contribuabilului sau
atunci cind, cumulat, suma de restituit depaseste limita de 5 lei. Cit
priveste diferentele de impozit de restituit cuprinse intre 5 si 150 lei
(RON), ele se restituie prin mandat postal. Daca persoana
respectiva nu este gasita acasa de factorul postal, banii se vor ridica
de la oficiul postal. Cind diferenta de impozit de restituit este mai
mare de 150 lei inclusiv, suma se restituie in numerar sau prin
virament in contul bancar comunicat de contribuabil. Diferentele de
impozit de restituit de la bugetul de stat se efectueaza in termen de
cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere
anuala.
Categorie articol: 

Comentarii